Nicolae Titulescu
Programul Euro 200:

· se derulează şi în anul 2014 în baza prevederilor legale (Legea nr. 269/2004 şi Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004) privind acordarea unui ajutor financiar  în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
· studenţii din învăţământul superior de stat şi particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maxim 150 lei pe membru de familie, pot fi beneficiari ai acestui program, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
· Informaţii despre Calendarul derulării Programului EURO 200 pentru anul 2014 găsiţi la avizierele facultăţilor şi la secretariate.
inapoi
sus