Nicolae Titulescu

www.forhe.ro

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (UEFISCSU), impreuna cu Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) si Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS) asigura coordonarea a cinci proiecte strategice pentru invatamantul superior si cercetarea universitara care isi propun sa reformeze calitativ sistemul de invatamant romanesc. Aceste proiecte sunt: Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc, Doctoratul in Scoli de Excelenta, Studii Doctorale in Romania, Imbunatatirea Managementului Universitar,Registrul Matricol Unic si sunt finantate prin Fondul Social European.

“Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc“ (www.edu2025.ro) are ca obiectiv general sa dezvolte, prin implicarea tuturor partenerilor relevanti, o viziune si o strategie pentru invatamantul superior romanesc (cu orizontul 2025), care sa fundamenteze politicile si actiunile pe termen mediu si lung contribuind la imbunatatirea managementului strategic, financiar, al resurselor umane si al resurselor de invatamant ale universitatilor, la promovarea inovarii, a cooperarii si a parteneriatului intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare pentru dezvoltarea societatii cunoasterii din Romania. 

     

“Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”( www.ecs-univ.ro ) urmareste elaborarea, testarea si implementarea unei metodologii care sa asigure evaluarea internationala a calitatii cercetarii in universitati, sustinerea scolilor de excelenta, precum si cresterea capacitatii de publicare stiintifica la nivel institutional si individual cu impact asupra calitatii programelor doctorale.

     

“Studii Doctorale in Romania – Organizarea Scolilor Doctorale” (www.studii-doctorale.ro ) urmareste restructurarea si consolidarea sistemului national de studii doctorale pentru a facilita programelor doctorale si postdoctorale sa contribuie efectiv la formarea unor cercetatori cu performanta recunoscuta international si astfel sa asigure vizibilitate si recunoastere  talentului tinerilor cercetatori romani pregatiti in tara.

Imbunatatirea managementului universitar(www.management-universitar.ro)a fost conceput pentru a crea premisele unui invatamant relevant si receptiv la nevoile specifice ale economiei, prin dezvoltarea capitalului uman din universitati. Astfel, se va constitui o comunitate de practicieni conectati intre ei cu ajutorul unei platforme de cunoastere si comunicare, in mediul virtual, capabila sa asigure comunicarea si schimbul de experienta si bune practici intre membrii acestei comunitati.

“Registrul Matricol Unic”(www.rmu.ro ) are ca scop crearea unui sistem informatic integrat unic la nivel national, privind participantii din sistemul de invatamant superior (SIS). Pe langa o mai buna gestionare a datelor la nivelul institutiilor SIS, viitoarea baza de date va oferi o imagine reala a dezvoltatii capitalului uman prin invatamant superior.

    

   

Cele cinci proiecte au fost elaborate astfel incat sa creeze un spatiu de dialog si negociere referitor la domeniul invatamantului superior romanesc, al cercetarii si al educatiei in care toti cei interesati pot interactiona si colabora pentru crearea unor documente de interes strategic pentru societatea romaneasca. Fiecare dintre proiectele strategice care privesc invatamantul superior din Romania se bucura de participarea unui numar mare de experti in domeniul educatiei. Expertii romani si cei straini implicati in fiecare dintre proiecte ajuta la facilitarea elaborarii unor studii, analize si rapoarte care sa fundamenteze deciziile strategice.

inapoi
sus