Nicolae Titulescu

STUDII SUPERIOARE:

- militare şi civile 1970-1978

- Facultatea de drept, Bucureşti, 1978;

- Stagii de pregătire:

- la Tribunalul de Mare Instanţă din Paris în 1995;

- la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene de la Luxemburg, în 1995;

- la Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa în 1996;

- Doctor în drept comercial internaţional a Universităţii din Bucureşti cu teza „Arbitrajul ocazional (ad-hoc) de comerţ exterior”, aprilie 2000.

Limbi străine cunoscute: franceza, engleza.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

- Judecător: 1979-1998 (judecător la Judecătoria sector 1 Bucureşti: 1979-1985; vicepreşedinte la Judecătoria sector 5: 1985-1990; preşedintele Judecătoriei sector 6: 1990-1993; preşedintele Tribunalului Bucureşti: 1993-1997 cu grad de judecător de curte de apel, judecător la Curtea de Apel Bucureşti: 1998;

- activitate didactică în învăţământul universitar din 1991 la zi;

- în prezent: conferenţiar universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, disciplinele „Dreptul proprietăţii intelectuale” şi „Drept financiar”;

- Martie 1999 la zi, avocat Baroul Bucureşti;

- Noiembrie 2002, membru al corpului de arbitri de pe lângă ORDA (HG nr. 1287/2002);

- Decembrie 2002 la zi, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;

- Expert şi membru în Consiliul de Conducere al Institutului Naţional al Magistraturii: 1991-1997;

- Expert PHARE la Institutul Naţional al Magistraturii: 2001-2002;

- Membru fondator al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul proprietăţii Intelectuale -2004;

- Director al „Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale”.

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

A. Lucrări cu caracter monografic:

1. Franciza . Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, ianuarie 1999;

2. Dreptul proprietăţii intelectuale. Mărcile şi indicaţiile geografice , două volume, 514 pagini, Bucureşti, Editura SYLVY, ianuarie 1999;

3. Arbitrajul ocazional (ad-hoc) de comerţ exterior , teză de doctorat, 400 pagini;

4. Arbitrajul comercial internaţional , 622 de pagini, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, mai 2000 (lucrare premiată de Fondul literar – organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor);

5. Dreptul proprietăţii intelectuale , curs universitar, 775 pagini, Editura Global lex, decembrie 2000;

6. Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul proprietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice , Editura All Beck, 2003, 746 pagini, tratat, autor principal;

7. Note de curs pentru cursul „Sistemul monetar european”, ţinut începând din anul 2002 la Universitatea „Nicolae Titulescu”, forma de pregătire „post-universitar” şi „masterat”.

8. Drept financiar şi fiscal , curs universitar (curs ţinut începând din anul universitar 2001/2002 la Universitatea „Nicolae Titulescu”);

9. Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe . 800 pagini. Editura ALL Beck, 2005, tratat, autor principal;

10. Co-autor la programul legislativ „Eurolex”;

  1. Referate, articole, studii, comunicări ştiinţifice: peste 40 de lucrări publicate în reviste de specialitate, ori susţinute în conferinţe, stagii de formare a specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi a dreptului financiar. 


inapoi
sus