Nicolae Titulescu

        Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 291 din 30 aprilie 2002).


        Începând cu anul universitar 1999-2000 a fost dat în funcţiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.


        Universitatea are în structura sa trei facultăţi: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administraţie.


        Universitatea, în intreaga sa activitate respectă Constituţia şi legile romane, în general, precum şi legislaţia învăţământului, în special, inclusiv ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ ale Ministerului Educaţiei; respectă principiile înscrise în "Declaraţia universală a Drepturilor omului", adoptată la O.N.U. în anul 1948 şi aderă la "The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education" (1988) şi la "The Magna Charta of European Universities" (Bologna, 1988).


        Universitatea funcţionează în baza autonomiei universitare, întemeiată pe principiile Constituţiei României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale altor acte normative, precum si ale reglementărilor proprii.


        Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.


:

:

:
inapoi
sus