Nicolae Titulescu

1.Drept comercial
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Stanciu CARPENARU
Descriere domeniu doctorat - Drept comercial

TEMATICA:

- Societăţile comerciale
- Procedura insolvenţei

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

- St. D. Cărpenaru, “Tratat de drept comercial”, Edit. Universul juridic, Buc., 2009
- St. D.Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, “Legea societăţilor comerciale, comentariu pe articole”, Ed. 4, Edit. C.H. Beck, Buc. 2009
- I. Turcu, "Tratat teoretic si practic de drept comercial", vol. II, Edit. C.H.Beck, Buc., 2008x inchide descriere
Drept comercial, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Stanciu CARPENARU
For the CV click: here.

x inchide descriere

2.Drept civil
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Gabriel BOROI
Descriere domeniu doctorat - Drept civil

TEMATICA:

Probleme de drept actuale în materie civilă


BIBLIOGRAFIE:

- Gabriel Boroi, “Drept Civil – Partea generală, Persoanele”, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, 2008

- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Adriana Almasan, ioana Padurariu “Drept Civil. Curs Selectiv. Teste grilă », Ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

- Liviu Stănciulescu, Drept civil, partea specială, Contracte şi succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

- Legislaţia în materie civilă la zi

- Jurisprudenţa CEDO, Curţii Constituţionale şi a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în materie civilă. 

 x inchide descriere
Drept civil, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Doctor în Drept al Universităţii din Bucureşti conducător de doctorat  prof. univ. dr. Savely Zilberstein.

Domenii de interes
a) Drept Civil
b) Drept procesual civil

Cursuri/seminarii
LICENŢĂ:

- Drept Civil I (Partea generală. Persoanele)
- Drept Civil II (Drepturile reale principale și Teoria generală a obligațiilor)

MASTER:
- Instituţii de drept civil şi Instituţii de drept procesual civil

DOCTORAT:
- Drept civil
- Drept procesual civil

e-mail: gboroi@gmail.com

Consultatii:
Miercuri, 10-12, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, sala 50

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici


For the CV click: here.

x inchide descriere

3.Drept administrativ
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Vasilica NEGRUŢ
Descriere domeniu doctorat - Drept administrativ

Tematica:
1.      Administrația publică centrală și locală
2.      Actul administrativ
3.      Contenciosul administrativ
4.      Domeniul public
5.       Funcția publică

Bibliografie selectivă:
-      Negruţ, Vasilica  (2015). Drept administrativ. Partea generală. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică
-      Negruţ, Vasilica (2008). Drept administrativ. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
-      Iorgovan, Antonie (2005). Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia 4, Ed. Bucureşti: All Beck
-      Iorgovan, Antonie (2005). Tratat de drept administrativ, vol. II, Ediţia 4, Ed. Bucureşti: All Beck
-      Vedinaş, Verginia (2017). Drept administrativ. Ediţia a X-a revăzută şi actualizată. Bucureşti: Universul Juridic
-      Vedinaş, Verginia (2016). Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999). Comentarii, legislație, doctrină și jurisprudență. Ediţia a II - a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Universul Juridic
-      Apostol Tofan, Dana (2014). Drept administrativ, vol. I, Ediţia 3. Bucureşti: C. H. Beck
-      Apostol Tofan, Dana (2015). Drept administrativ, vol. II, Ediţia 3. Bucureşti: C. H. Beck
Ciobanu, Alexandru-Sorin (2015). Drept administrativ. Activitatea administrației publice. Domeniul public. Bucureşti: Universul Juridic

x inchide descriere
Drept administrativ, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Vasilica NEGRUŢ
CV: click aici.
For the CV: click here.

x inchide descriere

4.Teoria generala a dreptului
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Nicolae POPA
Descriere domeniu doctorat - Teoria generala a dreptului


TEMATICA:

1. Metodologia juridică
2. Conceptul dreptului
3. Principiile dreptului
4. Norma juridică
5. Elaborarea actului normativ
6. Raportul juridic
7. Răspunderea juridică


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
2. D.C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006.
3. I. Craioveanu, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
4. N. Popa, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Filosofia Dreptului. Marile curente, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
5. Gh. Mihai, Fundamentele dreptului, vol.I, II, III, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
6. Mircea Bădescu, Sancţiunea juridică, Editura All Beck, 2001
7. M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, Enciclopedie Juridică, Ed. All Beck, Bucureşti, 1995 (reeditare)x inchide descriere
Teoria generala a dreptului, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Nicolae POPA


CV: click aici.

For the CV: click here.

x inchide descriere

5.Drept civil
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Liviu STANCIULESCU
Descriere domeniu doctorat - Drept civil

TEMATICA:

Probleme de drept actuale în materie civilă


BIBLIOGRAFIE:

- Fr. Deak, "Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Buc., 1999

- Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Buc., 1999

- Gabriel Boroi, “Drept Civil – Partea generală, Persoanele”, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, 2008

- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, “Drept Civil. Curs Selectiv. Teste grilă », Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

- Liviu Stănciulescu, Drept civil, Contracte şi succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

- Legislaţia în materie civilă la zi

- Jurisprudenţa CEDO, Curţii Constituţionale şi a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în materie civilă.x inchide descriere
Drept civil, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Liviu STANCIULESCU

CV: click aici.
For the CV: click here.

x inchide descriere

6.Drept comunitar european
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Augustin FUEREA
Descriere domeniu doctorat - Drept comunitar european

TEMATICA:

1. Consiliul European:
- apariţie;
- componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii.

2. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri, Consiliul):

- componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

3. Comisia Europeană:
- componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

4. Parlamentul European:
- componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

5.Curtea de Conturi:

- componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

6.Curtea de Justiţie:

- structură, statutul membrilor, organizare, funcţionare, competenţe;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

7.Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei publice a UE:

- componenţă, organizare, funcţionare, competenţe;
- modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

8.Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

9.Recursurile în faţa CJCE
- recursul în anulare;
- recursul în carenţă;
- recursul în interpretare.

10.Reforma instituţională realizată prin Tratatul de la Nisa (2001/2003)

11.Principalele modificări instituţionale propuse prin Tratatul de la Lisabona (2007)

 
ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE

 
1.Tratatele comunitare (izvoare originare/primare):
- clasificare, autonomie şi structură;

2.Izvoarele derivate:
- acte comunitare cu forţă juridică obligatorie (regulamentul, decizia, directiva) şi acte comunitare facultative (recomandarea, avizul).

3.Izvoarele complementare

4.Acordurile internaţionale

5.Izvoarele nescrise

6.Caracteristicile ordinii juridice a Comunităţilor Europene:
- aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar european în dreptul intern al statelor membre;
- aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european/efectul direct;
- aplicabilitatea prioritară a dreptului comunitar european în raport cu dreptul intern al statelor membre.

7.Procedurile de adoptare a actelor comunitare:

- procedura consultării;
- procedura cooperării;
- procedura co-deciziei;
- procedura avizului conform.

DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR

1.Libera circulaţie a mărfurilor
- sediul materiei;
- interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent acestora;
- interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent acestora;
- excepţiile de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor.

2.Libera circulaţie a persoanelor
- sediul materiei;
- beneficiarii liberei circulaţii a persoanelor;
- excepţiile de la principiul liberei circulaţii a persoanelor.

3.Libera circulaţie a serviciilor
- sediul materiei;
- beneficiarii liberei circulaţii a serviciilor;
- excepţii de la principiul liberei circulaţii a serviciilor.

4.Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor
- sediul materiei;
- plăţile curente;
- liberalizarea capitalurilor;
- excepţiile de la principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor.

 

BIBLIOGRAFIE:

    A. Bibliografie obligatorie:

Doctrină:

- Fuerea, Augustin, „Drept comunitar al afacerilor”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
- Fuerea, Augustin, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura AllBeck, Bucureşti, 2003;
- Fuerea, Augustin, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
- Fuerea, Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
- Jacqué, Jean-Paul, „Droit institutionnel de l’UE”, Ed. Dalloz, 2006;
- Manin, Philippe, „Droit constitutionnel de l'Union européenne”, Editeur Pedone, 2004;
- Marcu, Viorel, “Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
- Miga–Beşteliu, Raluca , “Drept internaţional public”, volumul II, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2005;
- Miga–Beşteliu, Raluca, “Drept internaţional public”, volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
- Miga–Beşteliu, Raluca, „Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, 2006;
- Munteanu, Roxana, „Drept european: evoluţie, instituţii, ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996;
- Ţinca, Ovidiu, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Le x, Bucureşti, 2003;
- Vese, Vasile; Ivan, Adrian, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001;
- Zorgbibe, Charles, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

Legislaţie:

- http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.ro07.pdf (Tratatul de la Lisabona);
- Tratatul de la Lisabona, ediţia I, Editura Best Publishing, 2008;

     B. Bibliografie facultativă

Doctrină:

- Constantinesco, Vlad; Jaques, Jean-Paul; Kovar Robert; Simon, Denys, „Traité instituant la C.E.E.; Commentaire article par article”, Paris, 1992 ;
- Favret, Jean-Marc, „Droit communautaire du marché intérieur”, Gualino Éditeur, Paris, 2001;
- Filipescu, Ion P.; Augustin, Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
- Gavalda, Christian; Parleani, Gilbert, „Droit des affaires de l’Union Européenne”, Ed. Litec, Paris, 2005;
- Moussis, Nicolas, „Guide des politiques de l’Europe”, ed.5, Ed. Pedone, 2001;
- Popescu, Roxana-Mariana; Dumitraşcu, Mihaela-Augustina; Fuerea, Augustin, „Drept comunitar european. Caiet de seminar”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ediţia a IV-a, 2009;
- Rideau, Joël, „Droit institutionnel de I’Union et des Communautés européennes”, 3-e édition, L.G.D.J. Paris, 1999;
- Ştefănescu, Brânduşa, “Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.

Culegeri de acte normative:

- Tudoroiu, Theodor, “Tratatul Uniunii Europene”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1997;
- Tudoroiu, Theodor, “Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999;
- “Documente de bază ale Comunităţii europene”, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Reviste de specialitate:
- Revista Română de Drept Comunitar;
- Curierul Judiciar ;
- Revista de Drept Public.

Legislaţie:
- Constituţia României, republicată (2003);
- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (2005);

Site-uri:

www.curia.europa.eu – Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
www.ena.lu – European Navigatore.

x inchide descriere
Drept comunitar european, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Augustin FUEREA

CV lb. română: click aici.
CV in english: click aici.

x inchide descriere

7.Drept procesual penal
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Ion NEAGU
Descriere domeniu doctorat - Drept procesual penal

BIBLIOGRAFIE

 1. Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997
 2. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 3. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 4. Ion Neagu, Mircea Damaschin Codul de procedură penală, adnotat, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 5. Grigore Theodoru, Tratat de procedură penală, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 6. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
 7. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
 8. Gheorghiţă Mateuţ, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 9. Vintilă Dongoroz, Sigfried Kahane, Costică Bulai, George Antoniu, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicatii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. V, editia a II-a, Editurile Academiei si CH Beck, Bucureşti, 2003
 10. Vintilă Dongoroz, Sigfried Kahane, Costică Bulai, George Antoniu, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, vol. VI, editia a II-a, Editurile Academiei si CH Beck, Bucureşti, 2003
 11. Virgil Rămureanu, Competenţa penală a organelor judiciare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980
 12. D.V. Mihăescu, Virgil Rămureanu, Căile extraordinare de atac in procesul penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1970


x inchide descriere
Drept procesual penal, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Ion NEAGU

CV: click aici.
For the CV: click here.

x inchide descriere

8.Drept international public
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Raluca MIGA-BESTELIU
Descriere domeniu doctorat - Drept international public

TEMATICA:

        I. Natura dreptului internaţional public
       II. Subiectele dreptului internaţional public şi alte entităţi care participă la raporturi juridice în societatea internaţională
      III. Izvoarele dreptului internaţional
      IV. Tratatul internaţional
       V. Competenţele statului asupra persoanelor în dreptul internaţional
      VI. Competenţele statelor asupra teritoriului în dreptul internaţional
     VII. Raspunderea statelor
    VIII. Solutionarea pasnica a diferendelor
      IX. Organizatiile internationale interguvernamentale
       X. ONU si limitele recursului la forta in dreptul international contemporan

 

BIBLIOGRAFIE:
 1. Miga Beşteliu, Raluca, - Drept internaţional. Introducere inDreptul international  public, Bucureşti: All Beck, 2005.
 2.                                       - Drept international public, Curs universitar, vol I si II,    Ed.2a, Bucureşti: C.H. Beck, 2010.
 3. Năstase, Adrian, Aurescu, Bogdan, Jura, Cristian, Drept internaţional public. Sinteze pentru examen, ediţia 5, Bucureşti : C.H. Beck, 2009.
 4. Năstase, Adrian, Aurescu, Bogdan, Păunescu, Irina, Legea 590/2003 privind tratatele, comentată şi adnotată, Bucureşti, 2004.
 5. *Shaw, Malcolm Nathan, International Law, 5th edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 6. *Carreau, Dominique, Droit international, 8e édition, Paris: Editions A. Pedone, 2004.
 7. *Cassese, Antonio, International Law, Oxford: Oxford University Press, 2001.
 8. *Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford: Oxford University Press, 2001.
 9. *Dailler, Patrick, Pellet, Allain, Droit international public, 7e édition, Paris: L.G.D.J., 2002.
 10. *Cot, Jean-Pierre, Pellet, Allain, Droit (coord.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 3e édition, Paris : Economica, două volume, 2005.

 

* Editiile mentionate  se gasesc si  in Biblioteca Universitatii N.Titulescu

 


LEGISLATIE:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004
 3. Carta ONU
 4. Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor (1969)
 5. Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării (1982)


x inchide descriere
Drept international public, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Raluca MIGA-BESTELIU

 A. Materiale publicate

I. Tratate,manuale:

Drept international. Introducere in dreptul international public Editia a 3-a, revazuta, 2004,470 pg, , Editura ALL Beck ( autor unic)

2. Studii :

Probleme ale azilului si imigrarii in procesul de armonizare legislativa la nivelul Uniunii Europene ( in colaborare), Analele Universitatii N. Titulescu, 2004

B. Participari manifestari stiintifice

Masa Rotunda organizata in Grecia, Atena, 18-19 noiembrie 2004, de catree Consiliului Europei, Comisia Europeana impotrivaRrasismului si Intolerantei(ECRI), Comunicare- Principiile directoare urmate de ECRI in elaborarea Rapoartelor de tara , ca instrumente de combatere a fenomenelor de discriminare si intoleranta in tarile membre ale Consiliului Europei.

E. Implicare in activitatea de cercetare stiintifica a studentilor

Coordonarea participarii echipelor de studenti ai Facultatii de drept la:

1./Concursul international de drept umanitar „ JEAN PICTET”

2./Concursul international „RENE CASSIN” – Protectia internationala a drepturilor omului - Jurisprudenta CEDO

Conducere lucrari de diploma -20 lucrari - sesiunea iunie 2004

For the CV: click here.x inchide descriere

9.Drept executional penal
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Ioan CHIŞ
Descriere domeniu doctorat - Drept executional penal

TEMATICA:

- Pedeapsa şi trăsăturile acesteia
- Regimurile penitenciare
- Drepturile condamnaţilor
- Facilităţile ce se pot acorda persoanelor condamnate
- Sancţiunile aplicabile infractorilor minori
- Pedepsele alternative
- Mediul custodial actual european
- Mediul custodial actual românesc
- Personalitatea condamnatului şi reacţia la mediul noncustodial
- Pedepsele alternative la pedeapsele privative de libertate
- Problemele actuale ale sistemului administraţiei penitenciare româneşti

BIBLIOGRAFIE:
 

- Vasile DOBRINOIU – Drept penal , partea generală , curs universitar, Ed. Lumina Lex ,Bucureşti, 2003

- Ilie PASCU şi Petre BUNECI – Noul Cod Penal – Pertea genarală şi Codul Penal - Partea genarală în vigoare – Prezentare comparativă , Ed. Universul Juridic 2010

- Traian DIMA – Drept Penal - Partea genarală vol II, Răspunderea penală, Ed. Lumina Lex , Bucureşti 2005

- Ioan CHIŞ – Drept execuţional penal – Istoria închisorilor – Executarea pedepselor carcerale, Ed. Wolters Kluwer Romania - 2009

 

x inchide descriere
Drept executional penal, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Ioan CHIŞ

CV:click aici


For the CV: click here.

x inchide descriere

10.Dreptul proprietatii intelectuale
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Viorel ROŞ
Descriere domeniu doctorat - Dreptul proprietatii intelectuale
TEMATICA:

   I. Drepturi de autor şi drepturi conexe
         1. Pluraritatetea de autori
         2. Operele de serviciu
         3. Condiţiile cerute pentru protecţia operei prin drept de autor
         4. Creaţii excluse de la protecţia prin drept de autor
         5. Drepturile morale
         6. Drepturile patrimoniale
         7. Limitările în exercitarea dreptului de autor
         8. Cesiunea drepturilor de autor
         9. Drepturile conexe drepturilor de autor
  
   II. Protecţia semnelor distinctive ale activităţii de comerţ
          1. Diferenţele între marcă, firmă, emblemă
          2. Sisteme de protecţie a dreptului de marcă
          3. Funcţiile mărcii
          4. Semne susceptibile de a fi a mărcii
          5. Condiţia reprezentării grafice a semnului pentru înregistrarea ca marcă
          6. Condiţia distinctivităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
          7. Condiţia disponibilităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
          8. Condiţia liceităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
          9. Titularul drepturilor asupra mărcii
         10. Procedura de înregistrare a mărcii
         11. Durata dreptului la marcă.
         12. Conţinutul dreptului la marcă
         13. Limitări ale dreptului asupra mărcii
         14. Transmiterea dreptului asupra mărcilor
         15. Pierderea dreptului asupra mărcii înregistrate.
    
   III. Dreptul asupra desenelor şi modelelor
          1. Definiţia desenelor şi modelelor
          2. Subiectele dreptului asupra desenelor şi modelelor
          3. Cumulul de protecţie asupra desenelor şi modelelor
          4. Condiţia noutăţii desenului sau modelului pentru înregistrare
          5. Condiţia caracterului individual al desenului sau modelului pentru înregistrare
          6. Procedura de înregistrare a desenului sau modelului
          7. Durata drepturilor asupra desenelor sau modelelor
          8. Conţinutul drepturilor asupra desenelor sau modelelor
          9. Limitări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor
         10. Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
         11. Pierderea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

  IV. Brevetele de invenţie
         1. Definiţia brevetului de invenţie
         2. Natura juridică a dreptului conferit de brevetul de invenţie
         3. Subiectul dreptului asupra brevetului de invenţie
         4. Obiectul dreptului asupra brevetului de invenţie
         5. Condiţia noutăţii invenţiei pentru obţinerea brevetului de invenţie
         6. Condiţia activităţii inventive a invenţiei pentru obţinerea brevetului  de invenţie
         7. Condiţia aplicabilităţii industriale a invenţiei pentru obţinerea brevetului de invenţie 
         8.  Procedura de înregistrare a brevetului de invenţie
         9. Conţinutul dreptului asupra brevetului de invenţie
        10. Pierderea dreptului asupra brevetului de invenţie
        11. Transmiterea dreptului asupra brevetului de invenţie.

      BIBLIOGRAFIE
 
         1. Viorel ROŞ, Dreptul proprietăţii intelectuale, Curs universitar, Editura Global lex, 2001
         2. Viorel ROŞ, Octavia MATEI SPINEANU, Dragoş BOGDAN, Dreptul proprietăţii intelectuale, Mărcile şi indicaţiile geografice. Editura ALL Bck, 2003
        3. Viorel ROŞ, Dragoş BOGDAN, Octavia SPINEANU MATEI, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura CH Beck, 2005.
        4. Yolanda Eminescu, Dreptul de autor. Editura Lumina Lex, 1997
        5. Yolanda EMINESCU, Legea brevetelor de invenţie, Editura Lumina lex, 1995.
        6. Yolanda EMINESCU, Protecţia desenelor şi modelelor industriale. Editura Lumina lex, 1993
        7. Yolanda EMINESCU, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina lex,1996
       8. Francisc DEAK, Stanciu CĂRPENARU, Drept Civil. Contracte speciale.Dreptul de autor. Dreptul de moştenire. Universitatea Bucureşti, 1979.
      9. Stanciu CĂRPENARU, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală. Universitatea Bucureşti, 1987.
     10. Ada PETRESCU, Lucian MIHAI, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea Bucureşti, 1987.
    11. Otilia CALMUSCHI, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale. Editura Academiei, 1990
    12. Introducere în proprietatea intelectuală, Traducere de Rodica PÂRVU, Laura OPREA şi Magda DINESCU, Editura Rosetti, 2001
    13. Lucian MIHAI, Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării. Drepturi, Editura Universul juridic 2002
    14. Viorel ROŞ, Franciza, Editura Rentrop& Straton, 1999.
    15. Ioan MACOVEI, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2 a, Editura CH Beck, 2007
    16. Ligia DĂNILĂ, Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, Editura CH Beck, 2008
    17. Teodor BODOAŞCĂ, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2 a, Editura CH Beck, 2007
    18. Ioan MACOVEI, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura CH Beck, 2010
    19. Michel VIVANT, Jack Michel Bruguiere, Droit d'auteur, Editura Dalloz, 2006
   20. Jacques Azema, Jean Christophe Galloux, Droit de la propriete industrielle, 6 eme, Editura Dalloz, 2006
   21. William Cornish, David Llewelzn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2nd ed., Editura Sweet & Maxwell, 2007
   22. Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law, 3rd ed., Editura Oxford University Press, 2009.
  

x inchide descriere
Dreptul proprietatii intelectuale, Profesor coordonator: prof. univ. dr. Viorel ROŞ

CV: click aici.
For the CV: click here.

x inchide descriere
inapoi
sus