Nicolae Titulescu

 Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii universităţii o cerere însoţită de următoarele documente: declaraţia scrisă a titularului actului autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care s-a pierdut actul, distrus complet sau deteriorat parţial, copie legalizată a certificatului de naştere, două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (anunţul cuprinde denumirea actului de studii original, numele, iniţiala prenumelui tatălui – mamei, prenumele titularului, anul finalizării studiilor în cauză, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii, denumirea universităţii.

  

Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii.

  

     Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendiu etc.), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acestuia, în condiţiile prezentate mai sus.

   

(Precizările sunt extrase din Ordinul Ministrului nr. 2284/2007 şi din Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.)


inapoi
sus