Nicolae Titulescu

Actele de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învăţămânbt superior din România pot fi vizate , la cerere, de către Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective în străinătate.

Actele de studii eliberate de instituţiile de învăţământ superior din străinătate pot fi supuse procesului de evaluare-recunoaştere-echivalare de către Centrul Naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective în străinătate.

Studenţilor români sau străini care au finalizat studii parţiale la instituţii de învăţământ superior din străinătate şi solicită continuarea studiilor în instituţii din România li se pot recunoaşte studiile/actele de studii în cauză, în baza procedurilor legale de recunoaştere a studiilor.


inapoi
sus