Nicolae Titulescu
Secretar
Cristina IORDACHE- studii:

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, specializarea Administraţie publică.

- cunostinte IT:

Windows 9x, XP, Vista, 7
Microsoft Office (Word, Excel)

- competente pentru anii de studii:

c) studii universitare de doctorat

- nr. telefon: 021/330.90.76./int.245
inapoi
sus