Nicolae Titulescu
Secretar
Lucica NITUFacultatea de Stiinte Economice

- studii:

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Bănci.

- cursul de perfectionare:

"Tehnici de corespondenta si secretariat"

- competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:

Internet
Windows XP, Vista, 7
Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook)

- competente pentru anii de studii:

a) studii universitare de licenţă:
studii universitare de licenţă: anul I, II, III Contabilitate și informatică de gestiune – I.F. și I.D.
      
b) studii universitare de master:
Management contabil, audit si expertiza contabila
Contabilitatea si auditul entitatilor economice

- programul cu publicul: de luni până joi, zilnic, 12-14.

- adresa e-mail: secretariat_fse@univnt.ro

- nr.telefon: 021/330.90.76./int.230
inapoi
sus