Nicolae Titulescu
Descriere procedura

Prin aceasta procedura se recunoaste automat in cadrul Universitatii "Nicolae Titulescu" din Bucuresti, calitatea de conducator de doctorat obtinuta intr-o institutie de invatamant universitar acredidata din strainatate.
Procedura se aplica cetatenilor romani si cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European , din Confederatia Elvetiana, care au obtinut calitatea de conducator de doctorat in institutii de invatamant universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European , din Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu din alte state incluse in "Lista universitatilor de prestigiu din alte state", aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic in vederea stabilirii pe teritoriul Romaniei.
Doar in cazul exercitarii temporare, se aplica direct dispozitiile din Legea nr. 200/2014 si art 296 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011: "(1)Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al institutiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2)Angajarea specialistilor cu valoare stiintifica recunoscuta in domeniu, prin inventii, inovatii, premii, publicatii stiintifice, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori ori conferentiari asociati invitati, se avizeaza de consiliul departamentului si se aproba de consiliul facultatii."
Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducator de doctorat si ocuparea unei functii didactice in sistemul romanesc de invatamant superior se realizeaza conform normelor legale in vigoare.

Cai de atac:

Candidatul poate contesta decizia Consiliului Scolii doctorale cu privire la nerecunoasterea automata a titlului de conducator de doctorat/abilitat in termen de 15 zile de la primire, contestatia depunandu-se la universitate, la secretariatul Scolii doctorale. Ulterior, decizia definitiva a universtatii poate fi atacata la instantele de judecata.
Detalii despre procedura puteti gasi aici

Documente necesare
  • a) cererea de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat sau abilitarii;
  • b) copia actului de identitate si dovada de schimbare a numelui, daca este cazul, tradusa in limba romana si legalizata;
  • c) diploma de doctor obtinuta in Romania sau, dupa caz, diploma de doctor si actul de recunoastere a diplomei si a titlului de doctor obtinute la institutii de invatamant universitar din alte tari, in conformitate cu procedurile Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (denumit, in continuare, CNRED), traduse in limba romana si legalizate;
  • d) diploma/adeverinta care atesta calitatea de conducator de doctorat sau abilitarea emise/eliberate de institutiile indreptatite la eliberarea unor astfel de diplome/adeverinte, traduse in limba romana si legalizate;
  • e) CV in format Europass, actualizat la data depunerii cererii si lista lucrarilor stiintifice publicate, relevante potrivit aprecierii solicitantului, in limba engleza;
  • f) dovada, daca este cazul, activitatii de conducator de doctorat intr-o alta institutie organizatoare de studii universitare de doctorat si a numarului de doctoranzi coordonati si care au finalizat studiile sub conducerea sa;
  • g) numarul comisiilor de sustinere publica a tezelor de doctorat (daca este cazul);
  • e) alte documente pe care Universitatea le considera necesare pentru a se face dovada calitatii de conducator de doctorat sau a abilitarii, atunci cand din documentele depuse nu rezulta cu suficienta claritate acest lucru.

Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Scolii doctorale sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

Document final: Decizie rector

Date de contact:

Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051. - (zona Timpuri Noi)
Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58.
Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30
E-mail: secretariat@univnt.ro

inapoi
sus