Nicolae Titulescu
Descriere procedura

Prin prezenta procedura se recunoaste de catre Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate.
Procedura se aplica cetatenilor romani si cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana, care au obtinut diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana, in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din alte state incluse in "Lista universitatilor de prestigiu din alte state", aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic sau in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei conventii internationale de recunoastere reciproca, incheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Recunoasterea se realizeaza in scopul obtinerii abilitarii si/sau ocuparii unei functii didactice sau de cercetare in cadrul Universitatii "Nicolae Titulescu" din Bucuresti.

Cai de atac:

Candidatul poate contesta decizia cu privire la nerecunoasterea a diplomei de doctor si a titlului de doctor in termen de 2 zile de la primire, contestatia depunandu-se la secretariatul Universitatii. Ulterior, decizia definitiva a universitatii poate fi atacata la instantele de judecata.
Detalii despre procedura le gasiti aici.

Date de contact:

Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051. - (zona Timpuri Noi)
Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58.
Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30
E-mail: secretariat@univnt.ro

Documente necesare

Dosarul pentru recunoasterea diplomei de doctor obtinute in strainatate de catre Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti include:

  • a) cerere de recunoastere;
  • b) actul de identitate - copie si dovada schimbarii numelui - copie si traducere legalizata (daca este cazul);
  • c) diploma de doctor;
  • d) dovada achitarii taxei de echivalare;
  • e) rezumatul tezei de doctorat;
  • f) lista lucrarilor.

Documentele mentionate la lit. c) si e) se vor depune in copie simpla si in traducere autorizata si legalizata).
Actele de studii supuse recunoasterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisa in temeiul legii, al unui tratat international la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.
Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Universitatii sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

inapoi
sus