Nicolae Titulescu

http://lexetscientia.univnt.ro/


Universitatea Nicolae Titulescu a decis, in anul 1996, ca materialele prezentate la sesiunile anuale de comunicari trebuie puse in valoare prin publicarea intr-un volum care sa respecte periodicitatea acestor manifestari.
In anul 1996 apare primul numar al publicatiei Buletin informativ. In anul 1998, publicaţia îşi schimbă denumirea in "Lex ET Scientia", titlu sub care a putut fi consultată anual, până în prezent, excepţie făcând anul 1998, când au apărut trei numere. Până în anul 2000 publicaţia a apărut ca volum cu cod ISBN, urmând ca din 2001 şi până în prezent să capete regim de periodic, cu ISSN 1583-039x. Periodicul este orientat către domeniul ştiinţelor socio-umane şi economice: economie, drept, administraţie, sociologie. De asemenea, este cuprinsă în revistă o secţiune destinată ştiinţelor IT. Începând cu nr. XIII/2006, versiunea tipărită a publicaţiei este dublată de cea electronică, având e-ISSN 2066-1886.
Pe măsură ce activitatea de cercetare a colaboratorilor s-a diversificat, pe măsură ce au trebuit implementate noi norme de calitate, periodicul s-a transformat la rândul său, urmând cerinţele de actualitate. Astfel, lucrările care au apărut în anii 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010, precum şi cele care sunt în aşteptare pentru numărul următor, au fost rezultate nu doar din studiile destinate participării autorilor la conferinţa ştiinţifică anuală, organizată de Universitatea "Nicolae Titulescu" şi Universitatea "Complutense" din Madrid, ci şi din cercetări independente de aceste manifestări. Colegiul de redacţie a fost îmbunătăţit şi este într-un proces continuu de transformare calitativă, adunând nume de valoare din mediul intern şi internaţional. Toate lucrările destinate numărului urmator sunt elaborate conform standardelor internaţionale de calitate destinate accederii autorilor în jurnalele top şi au fost sau vor fi transmise spre recenzare specialiştilor în domeniu conform unor norme de evaluare bine stabilite. În prezent, LESIJ  este indexată în baze de date de prestigiu (EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS  respectiv DOAJ Database), fiind clasificată de CNCSIS în categoria B+. În prezent, LESIJ este în proces de evaluare pentru a fi indexată în baza de date Thomson Reuters.

Pentru accesarea studiilor, cititorul are posibilitatea fie de a consulta continutul LESIJ pe sectiuni, fie de a accesa revista in integralitate, cu optiunea arhiva generala.

Editor,
Mircea Damaschin

inapoi
sus