Nicolae Titulescu

http://rrss.univnt.ro


Revista Română de Ştiinţe Sociale este o publicaţie academică, interdisciplinară, deschisă colaborării şi care beneficiază de serviciile unei echipe de evaluatori; revista încurajează publicarea articolelor scrise dintr-o perspectivă interdisciplinară în următoarele domenii: economie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, management şi administraţie publică, educaţie, precum şi din alte ramuri ale ştiinţelor sociale.
Revista îşi propune să susţină cercetările teoretice şi practice centrate pe un spectru larg de probleme sociale. Studiile de caz, cercetările cantitative şi calitative, lucrările de o înaltă ţinută academic şi recenziile de carte sunt binevenite.

Revista Română de Ştiinţe Sociale (RRSS) este o publicaţie a Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative  din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti, România.

Apariţie: 2 numere pe an.

Revista publică articole din domeniile de mai jos, fără a se limita la acestea:

Ø  Economia socială şi sistemul economico-social
Ø  Politicile publice si adoptarea deciziilor
Ø  Teorii privind relaţiile internaţionale
Ø  Politică mondială contemporană
Ø  Afaceri publice şi internaţionale
Ø  Integrare socială şi justiţie socială
Ø  Sănătate, educaţie şi bunăstare
Ø  Provocări ale administraţiei publice în societatea contemporană
Ø  Răspunderea socială la nivel global şi  performanţa socială corporativă
Ø  Etica în ştiinţele sociale şi umaniste.

inapoi
sus