Nicolae Titulescu
Secretariatul reprezintă nucleul oricărei instituţii. In cadrul universităţii, specificul îl reprezintă activitatea constantă cu studenţii. Secretariatul  stabileşte evidenţa şcolară a tuturor studenţilor, înregistrând informaţiile propriu-zise de la momentul înscrierii până la absolvire, atât în evidenţele curente, cât şi la final, în registrele matricole, pentru eliberarea actelor de studii care atestă pregătirea oferită de instituţia de învăţământ. Secretariatul are contact cu studenţii permanent , în acţiunea de îndrumare a acestora pentru desfăşurarea unei activităţi şcolare corespunzătoare şi deopotrivă cu profesorii, cadrele didactice, în stabilirea unor activităţi de tip programare cursuri şi seminarii, examene, activităţi de practică etc.

Atribuţiile secretariatului se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Legea Educaţiei Naţionale, cu Carta universitară, cu regulamentele emise de ministerul de resort şi cu metodologiile şi procedurile stabilite pentru eficientizarea acţiunilor desfăşurate.  Afluxul de informaţii şi solicitări sabileşte un ritm alert al derulării activităţii secretariatului, urmărindu-se rezolvarea cu promptitudine şi eficienţă a tuturor obligaţiilor de servici în aşa fel încât nicio acţiune nu se poate manifesta în afara unei planificări riguroase conform unui calendar prestabilit.

Comportamentul şi atitudinea la locul de muncă răspund regulilor de etică şi deontologie profesională care derivă din înseşi coordonatele postului.
inapoi
sus