Nicolae Titulescu
Secretariatul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor răspunde de evidenţele şcolare ale studenţilor din ciclul I studii universitare de licenţă şi ciclul II studii universitare de master. Secretariatul asigură eliberarea carnetelor de student, a legitimaţiilor şi cupoanelor de transport, adeverinţelor, certificatelor, situaţiilor şcolare etc.

Secretariatul facultăţii asigură evidenţa studenţilor pe programe de studii şi forme de învăţământ, atât în format electronic, prin sistemul eLis, cât şi scriptic (prin întocmirea centralizatoarelor, a cataloagelor, a situaţiilor statistice, a diplomelor supplement pentru absolvenţi, a activităţilor de tip RMU etc). Evidenţele nominale ale studenţilor sunt numeroase şi servesc celor mai diverse statistici.

Pentru o informare corectă şi completă asupra tuturor activităţilor desfăşurate în secretariat în beneficiul studenţilor există posibilitatea consultării avizierului facultăţii, a site-ului sau chiar a obţinerii unor precizări în cadrul programului cu publicul.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, informaţiile şi noutăţile aferente desfăşurării activităţii didactice sunt afişate şi actualizate în timp util. Formularele recomandate diverselor solicitări din partea dumneavoastră se găsesc la această secţiune aferentă ciclului de studii pe care îl urmaţi.
inapoi
sus