Nicolae Titulescu
Stimați domni/
Stimate doamne,
 
Vă informăm că Ministerul Educației și Cercetării ne-a adus la cunoștință că urmare a dezbaterii publice, a discuțiilor purtate în cadrul ședințelor Consiliului Național al Rectorilor și a solicitărilor transmise la Ministerul Educației și Cercetării, în baza art. 168 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, ale art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică. Platforma ce urmează a fi operaționalizată în acest sens este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul CNATDCU și este administrată de UEFISCDI.
 
Raportat la prevederile legale menționate anterior și ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat, aceasta se poate realiza în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului – cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.
 
Prin urmare, vă informăm că refuzul argumentat cu privire la publicarea tezelor de doctorat se va putea înainta până la data de 23 martie 2020, la IOSUD Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, cu sediul în Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051.
inapoi
sus