Nicolae Titulescu
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 457/4.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 519 din 18 decembrie 2013, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pentru anul universitar 2013-2014:
 
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE PENALE
1. Profesor, poziţia 2, disciplinele: Instituții de drept procesual penal; Instituții de drept procesual penal I; Instituții de drept procesual penal II; Drept procesual penal. Partea generală I; Drept procesual penal. Partea generală II
DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC
2. Lector, poziţia 10, disciplinele: Drept administrativ I, Drept administrativ II
DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT
3. Profesor, poziţia 5, disciplinele: Drept Internațional privat,Dreptul familiei, Organizare judiciară
 
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
 DEPARTAMENTUL DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE
1. Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Monedă, Instituții de credit, Piețe de capital, Management de portofoliu, Marketing financiar-bancar
DEPARTAMENTULUI DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞIMARKETING
2. Conferenţiar, poziţia 4, disciplinele: Sisteme informatice de gestiune, Informatică în afaceri,  Bazele tehnologiei informaţiei, Cybermarketing.
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
1. Profesor, poziţia 6, disciplinele:  Introducere în sociologie, Cultură şi acţiune civică, Sociologia relaţiilor internaţionale.

Metodologie: click aici.
Calendar: click aici.
Alte documente: click aici.
inapoi
sus