Nicolae Titulescu
Au fost publicate listele cu candidaţii admişi şi listele cu candidaţii respinşi la examenul de finalizare a studiilor (licenţă), proba scrisă - Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, programele de studii: Contabilitate si Informatica de Gestiune si Administrarea Afacerilor - 04.07.2019
CIG_Admisi, CIG_Respinsi și  AA_Admisi, AA_Respinsi 
inapoi
sus