Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

ANUNŢĂ:                                             

În data de 01 iulie 2020, ora 11.00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Simulaţia în Noul Cod Civil 
autor studentul-doctorand  
Dinescu Adrian-Gabriel

Comisia de doctorat are următoarea componenţă: 

Conf. univ. dr. Bogdan MICU 
- preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gabriel BOROIconducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioana NICOLAE - membru specialist, Universitatea Transilvania din Braşov
Conf. univ. dr. Claudiu DINU - membru specialist, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Gabriel ULUITU - membru specialist,  Universitatea  “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4. 
inapoi
sus