Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
 
                                                                                                                ANUNŢĂ:                                             
În data de 24 iunie 2020, ora 11.00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Moştenirea testamentară în Noul Cod Civil
 autor studentul-doctorand  
Suru Amir Sorin

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
  1. Prof. univ. dr. Gabriel BOROI- preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  2. Prof. univ. dr. Liviu STĂNCIULESCU -conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  3. Prof. univ. dr. Veronica STOICA – membru specialist, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
  4. Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU- membru specialist, Universitatea Valahia din Târgovişte
  5. Conf. univ. dr. Vasile NEMEŞ – membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4. 
inapoi
sus