Nicolae Titulescu

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

 
                                                                                                                ANUNŢĂ:     
                                                  

În data de 26 iunie 2020, ora 11:00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Contractul de leasing” 
autor studenta-doctorand 
Tomescu Raluca Antoanetta


Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1.   Conf. univ. dr. Bogdan MICU - preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2.   Prof. univ. dr. Viorel Roș - conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
3.   Prof. univ. dr. Smaranda Angheni – membru specialist, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti
4.   Prof. univ. dr. Lucian Bercea - membru specialist, Universitatea de Vest din Timişoara
5.   Conf. univ. dr. Vasile Nemes – membru specialist,  Universitatea  “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.
inapoi
sus