Nicolae Titulescu

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
  

ANUNŢĂ:      

                                       
În data de 28 martie 2020, ora 11.00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Executarea măsurilor de probaţiune
 autor studentul-doctorand  
Băncilă Andrei Dorin

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mircea DAMASCHIN- preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ -conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  3. Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA – membru specialist, Universitatea din Bucureşti
  4. Conf. univ. dr. Andrei ZARAFIU- membru specialist, Universitatea din Bucureşti
  5. Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU – membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4. 

inapoi
sus