Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
 
                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                       
În data de 18 decembrie 2018, ora 11:00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:
“Fuziunea societăţilor în dreptul român şi european 
autor studenta-doctorand Buşcă Amelia-Raluca (Onişor)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1.     Conf. univ. dr. Bogdan MICU - preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2.     Prof. univ. dr. Stanciu CĂRPENARU - conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
3.     Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – membru specialist, Universitatea de Vest  din Timişoara
4.     Prof. univ. dr. Radu CATANĂ - membru specialist, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
5.     Conf. univ. dr. Vasile NEMEŞ – membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.
inapoi
sus