Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
 
                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                        
În data de 21 Decembrie 2019, ora 11:30, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:
NATURA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Un drept impur sau către un drept al imaterialului 
autor studenta-doctorand Dumitru Cornelia

Comisia de doctorat are următoarea componenţă: 
1.     Conf. univ. dr. Bogdan MICU - preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2.     Prof. univ. dr. Viorel ROȘ - conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
3.     Prof. univ. dr. Edmond Gabriel OLTEANU – membru specialist, Universitatea din Craiova
4.     Prof. univ. dr. Teodor BODOAȘCĂ - membru specialist, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
5.     Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU– membru specialist,  Universitatea Valahia din Târgoviste
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.
inapoi
sus