Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
 
                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                       
În data de 25 mai 2019, ora 12:00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:
“Protecţia juridică pentru programe pentru calculatoare” 
autor studenta-doctorand Dumitrașcu Ramona Anca Denisa

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1.     Conf. univ. dr. Bogdan MICU - preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2.     Prof. univ. dr. Viorel ROȘ - conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
3.     Prof. univ. dr. Edmond Gabriel OLTEANU – membru specialist, Universitatea din Craiova
4.     Conf. univ. dr. Adrian CIRCA - membru specialist, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
5.     Conf. univ. dr. Paul POPOVICI – membru specialist,  Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.
inapoi
sus