Nicolae Titulescu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
 

                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                        

În data de 21 martie 2020, ora 11.00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat::

Restaurarea personalităţii pozitive prin aplicarea sancţiunilor de drept penal 

autor student-doctorand Neagu Constantin Marc


Comisia de doctorat are următoarea componenţă: 
1.     Conf. univ. dr. Bogdan MICU - preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2.     Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ - conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
3.     Prof. univ. dr. Anastasiu CRIŞU - membru specialist, Universitatea din Bucureşti
4.     Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV - membru specialist, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti
5.     Prof. univ. dr. Mihai HOTCA - membru specialist,  Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 
Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4. 
inapoi
sus