Nicolae Titulescu
Susţinere publică teză de abilitare cu titulul  Reconstruirea dreptului proprietăţii intelectuale pe noi baze , elaborată de conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu, în data de 15 februarie 2020, ora 11.00,  Sala 29 - Şcoala Doctorala.

1.      Curriculum vitae
2.      Lista de lucrări
3.      Fişa privind îndeplinirea standardelor minimale
4.      Rezumatul tezei de abilitare
5.      Componenţa comisiei de susţinere si evaluare
inapoi
sus