Structura orelor din planul de invatamant CIG.pdfStructura orelor din planul de invatamant CIG.pdf 141KB Jan 30 2015 11:02:38 AM
Strategia de cercetare a FSE pentru perioada 2012 – 2016.pdfStrategia de cercetare a FSE pentru perioada 2012 ... 186KB Jan 30 2015 11:02:37 AM
Statistica_Licenta_Angajati_CIG.pdfStatistica_Licenta_Angajati_CIG.pdf 261KB Jan 30 2015 11:02:37 AM
Situatia mobilitatilor studentesti ale FSE.pdfSituatia mobilitatilor studentesti ale FSE.pdf 526KB Jan 30 2015 11:02:37 AM
Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor.pdfRegulamentul privind activitatea profesionala a st... 5772KB Jan 30 2015 11:02:37 AM
Regulamentul de functionare a comisiei de audit intern.pdfRegulamentul de functionare a comisiei de audit in... 967KB Jan 30 2015 11:02:37 AM
Regulamentul centrului de informare consiliere si orientare profesionala.pdfRegulamentul centrului de informare consiliere si ... 1682KB Jan 30 2015 11:02:36 AM
Regulament privind initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica.pdfRegulament privind initierea aprobarea monitorizar... 4605KB Jan 30 2015 11:02:36 AM
Regulament privind evaluarea studentilor.pdfRegulament privind evaluarea studentilor.pdf 1869KB Jan 30 2015 11:02:36 AM
Regulament privind aplicarea sistemului de credite transferabile.pdfRegulament privind aplicarea sistemului de credite... 3408KB Jan 30 2015 11:02:36 AM
Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material.pdfRegulament privind acordarea de burse si alte form... 1628KB Jan 30 2015 11:02:35 AM
Regulament finalizare studii.pdfRegulament finalizare studii.pdf 1815KB Jan 30 2015 11:02:35 AM
Raport al Comisiei de etica 2013_2014.pdfRaport al Comisiei de etica 2013_2014.pdf 211KB Jan 30 2015 11:02:35 AM
Protocoale de colaborare incheiate intre UNT si universitati straine in cadrul programului ERASMUS.pdfProtocoale de colaborare incheiate intre UNT si un... 9112KB Jan 30 2015 11:02:35 AM
Program de stimulare a studentilor cu dizabilitati.pdfProgram de stimulare a studentilor cu dizabilitati... 905KB Jan 30 2015 11:02:34 AM
Program de asigurare si imbunatatire a calitatii la FSE 2014-2015.pdfProgram de asigurare si imbunatatire a calitatii l... 270KB Jan 30 2015 11:02:34 AM
Procedura operationala – monitorizare traseu absolventi.pdfProcedura operationala – monitorizare traseu abs... 1705KB Jan 30 2015 11:02:34 AM
Procedura operationala - promovarea si absolvirea studentilor.pdfProcedura operationala - promovarea si absolvirea ... 2628KB Jan 30 2015 11:02:33 AM
Procedura operationala - evaluare studenti.pdfProcedura operationala - evaluare studenti.pdf 2066KB Jan 30 2015 11:02:33 AM
Politica de calitate a UNT.pdfPolitica de calitate a UNT.pdf 2417KB Jan 30 2015 11:02:33 AM
Planul strategic de dezvoltare al FSE 2012-2016.pdfPlanul strategic de dezvoltare al FSE 2012-2016.pdf 207KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan operational FSE 2014-2015.pdfPlan operational FSE 2014-2015.pdf 319KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan de îmbunatatire a calitatii programului de studiu AA.pdfPlan de îmbunatatire a calitatii programului de s... 245KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan de cercetare pe termen mediu si scurt al programului AA pentru 2014-2016.pdfPlan de cercetare pe termen mediu si scurt al prog... 1057KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan de cercetare pe termen mediu si scurt al Facultatii de SE pentru 2014-2016.pdfPlan de cercetare pe termen mediu si scurt al Facu... 1310KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan de cercetare 2014 - 2016 CIG.pdfPlan de cercetare 2014 - 2016 CIG.pdf 304KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Plan de asigurare a calitatii.pdfPlan de asigurare a calitatii.pdf 3541KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Pages from Anexa_63_Lista absolventilor programului de studii de licenta AA promotiile 2012-2014.pdfPages from Anexa_63_Lista absolventilor programulu... 321KB Jan 30 2015 11:03:20 AM
Obiectivele generale si specifice ale programului CIG.pdfObiectivele generale si specifice ale programului ... 174KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Obiectivele generale si specifice ale programului AA.pdfObiectivele generale si specifice ale programului ... 179KB Jan 30 2015 11:02:31 AM
Model proiectare curs.pdfModel proiectare curs.pdf 118KB Jan 30 2015 11:02:31 AM
Metodologie privind ocuparea posturilor didactice.pdfMetodologie privind ocuparea posturilor didactice.pdf 13139KB Jan 30 2015 11:02:31 AM
Metodologie de organizare a examenelor de finalizare studii.pdfMetodologie de organizare a examenelor de finaliza... 12967KB Jan 30 2015 11:02:32 AM
Metodologia privind alegerea reprezentantilor studentilor.pdfMetodologia privind alegerea reprezentantilor stud... 2282KB Jan 30 2015 11:02:29 AM
Metodologia admitere 2014-2015.pdfMetodologia admitere 2014-2015.pdf 7924KB Jan 30 2015 11:02:29 AM
Manualul calitatii.pdfManualul calitatii.pdf 14666KB Jan 30 2015 11:02:29 AM
Lista disciplinelor CIG.pdfLista disciplinelor CIG.pdf 165KB Jan 30 2015 11:02:26 AM
Ghid_studii_FSE_2014-2015.rarGhid_studii_FSE_2014-2015.rar 51533KB Jul 23 2015 04:27:28 PM
Ghidul pentru auditarea interna a sistemului de management al calitatii.pdfGhidul pentru auditarea interna a sistemului de ma... 8207KB Jan 30 2015 11:02:26 AM
Ghidul  de  credite  transferabile al Facultatii de Stiinte Economice.pdfGhidul de credite transferabile al Facultatii d... 2795KB Jan 30 2015 11:02:25 AM
Ghidul de bune practici privind educatia centrata pe student.pdfGhidul de bune practici privind educatia centrata ... 3006KB Jan 30 2015 11:02:25 AM
Ghid practica_AA.pdfGhid practica_AA.pdf 235KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Ghid de practica CIG.pdfGhid de practica CIG.pdf 150KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Fisa programului de studii de licenta CIG.pdfFisa programului de studii de licenta CIG.pdf 257KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Fisa programului de studii de licenta AA.pdfFisa programului de studii de licenta AA.pdf 277KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Evaluarea gradului de satisfactie privind viata de student in UNT 2013-2014.pdfEvaluarea gradului de satisfactie privind viata de... 3198KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Componenta Comisiei de Etica a FSE.pdfComponenta Comisiei de Etica a FSE.pdf 136KB Jan 30 2015 11:02:23 AM
Codul eticii si deontologiei profesionale universitare.pdfCodul eticii si deontologiei profesionale universi... 4668KB Jan 30 2015 11:02:24 AM
Codul de conduita al auditorilor interni.pdfCodul de conduita al auditorilor interni.pdf 2303KB Jan 30 2015 11:02:23 AM
Certificat SRAC.pdfCertificat SRAC.pdf 1059KB Jan 30 2015 11:02:23 AM
Carta auditului intern.pdfCarta auditului intern.pdf 4111KB Jan 30 2015 11:02:23 AM
Anexa_129_Plan de asigurare a calitatii.pdfAnexa_129_Plan de asigurare a calitatii.pdf 3541KB Feb 15 2015 05:43:53 PM
Anexa_88_Raportul de evaluare interna a dept. AA si MK la nivelul anului universitar 2013-2014.pdfAnexa_88_Raportul de evaluare interna a dept. AA s... 618KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_88_Raport privind starea DFC 2013 - 2014.pdfAnexa_88_Raport privind starea DFC 2013 - 2014.pdf 1484KB Feb 15 2015 05:43:51 PM
Anexa_87_Raportul de evaluare interna a calitatii FSE 2013-2014.pdfAnexa_87_Raportul de evaluare interna a calitatii ... 1106KB Feb 15 2015 05:43:51 PM
Anexa_83_Raport de cercetare stiintifica domeniul AA pe anul 2013.pdfAnexa_83_Raport de cercetare stiintifica domeniul ... 719KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_69_Lista decanilor de an la specializarea AA.pdfAnexa_69_Lista decanilor de an la specializarea AA... 110KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_56_Ghid practica_AA.pdfAnexa_56_Ghid practica_AA.pdf 235KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_41_Fisa programului de studii de licenta AA.pdfAnexa_41_Fisa programului de studii de licenta AA.pdf 277KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_39_Obiectivele generale si specifice ale programului AA.pdfAnexa_39_Obiectivele generale si specifice ale pro... 179KB Dec 05 2014 08:22:06 AM
Anexa_21_Plan operational FSE 2014-2015.pdfAnexa_21_Plan operational FSE 2014-2015.pdf 319KB Feb 15 2015 05:43:49 PM
Anexa_14_plan_imbunatatire a calitatii CIG.pdfAnexa_14_plan_imbunatatire a calitatii CIG.pdf 277KB Feb 15 2015 05:43:49 PM
Anexa_13_Program de asigurare si imbunatatire a calitatii la FSE 2014-2015.pdfAnexa_13_Program de asigurare si imbunatatire a ca... 270KB Feb 15 2015 05:43:49 PM