ORAR

An universitar 2021 – 2022

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Anunţ practică

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1 

Anunţ practică

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE
Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Proceduri şi tehnici de fiscalitate naţională şi internaţională Conf.univ.dr.Emilia Stoica

Lect.univ.dr. Liviu Radu

2. Dreptul asigurărilor Conf.univ.dr. Vasile Nemeş

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

3. Managementul riscurilor pe piaţa titlurilor financiare Conf.univ.dr. Sudacevschi Mihaela

Conf.univ.dr. Emilia Stoica

4. Piaţa de capital Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

5. Criminalitatea informatică Conf.univ.dr. Maxim Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

6. Managementul riscurilor financiar-bancare Conf.univ.dr. Rădoi Mădălina

Asist.univ.dr. Nicoleta Panait

7. Dreptul penal al afacerilor Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

8. Managementul riscurilor pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor Prof.univ.dr. Serghei Mărgulescu

Conf.univ.dr. Emilia Stoica

9. Drept bancar Conf.univ.dr.Vasile Nemeş

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

10. Practica de specialitate I, II Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

11. Etică şi integritate academică Conf. univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru


Misiunea programului de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului bancar și al asigurărilor și a pieței de capital, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi  îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul financiar-bancar, al asigurărilor și a pieței de capital. 

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul financiar- bancar, al asigurărilor și a pieței de capital. 

 În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectele de drept comparat. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea din ţările Uniunii Europene.

 

            Obiectivele programului de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” pot fi sintetizate astfel:

– să formeze deprinderile de cercetare stiinţifică si practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice;

            – să aprofundeze instituţiile de drept necesare exercitării unei cariere de avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, consilier financiar-bancar, mediator, arbitru, manager banca, ofiter bancar, expert financiar-bancar, inspector asigurari, evaluator asigurari, specialist evaluare daune, trezorier, analist financiar bancar, ministru, consilier prezidențial etc.;

            – să formeze interesului și conştiinţa necesităţii cercetării domeniului afacerilor bancare, asigurărilor și pieței de capital;

– să ducă la specializarea practicienilor-jurişti;

– să formeze deprinderile de cercetare științifică și practic-aplicative profesionale;

– să aprofundeze instituțiilor de drept necesare exercitării unei cariere în domeniul bancar, al asigurărilor și pieței de capital;

– să formeze interesul și conștiința necesității cercetării domeniului financiar-bancar național și internațional și organizării acestuia;

– să cunoască în mod aprofundat asigurările și funcționarea agenților comerciali care funcționează în domeniu;

– să cunoască aprofundat piața de capital și a organizării acesteia;

– să realizeze cercetarea științifică prin aprofundarea și investigarea teoretico-practică a unor instituții financiar bancare și din domeniul asigurărilor;

– să dobândească competenețe în ceea ce privește managementul riscurilor financiar-bancare și al riscurilor pe piața națională și internațională a asigurărilor;

– să cunoască procedurile și tehnicile de fiscalitate națională și internațională;

– să aprofundeze regulilor europene necesare practicienilor în domeniul financiar-bancar și al asigurărilor;

– să interpreteze normele juridice și să interpreteze jurisprudența națională și de drept comparat la disciplinele studiate;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști cu abilități și cunoștințe actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

-să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, consilier financiar-bancar, mediator, arbitru, manager banca, ofiter bancar, expert financiar-bancar, inspector asigurari, evaluator asigurari, specialist evaluare daune, trezorier, analist financiar bancar etc.

Mai mult