Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 1

Anul universitar 2021-2022

Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Proceduri şi tehnici de fiscalitate naţională şi internaţională

Conf.univ.dr.Emilia Stoica

Lect.univ.dr. Liviu Radu

2. Dreptul asigurărilor

Conf.univ.dr. Vasile Nemeş

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

3. Managementul riscurilor pe piaţa titlurilor financiare

Conf.univ.dr. Sudacevschi Mihaela

Conf.univ.dr. Emilia Stoica

4. Piaţa de capital

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

5. Criminalitatea informatică

Conf.univ.dr. Maxim Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

6. Managementul riscurilor financiar-bancare

Conf.univ.dr. Rădoi Mădălina

Asist.univ.dr. Nicoleta Panait

7. Dreptul penal al afacerilor

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

8. Managementul riscurilor pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor

Prof.univ.dr. Serghei Mărgulescu

Conf.univ.dr. Emilia Stoica

9. Drept bancar

Conf.univ.dr.Vasile Nemeş

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

10. Practica de specialitate I, II

Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

11. Etică şi integritate academică

Conf. univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului bancar și al asigurărilor și a pieței de capital, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi  îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul financiar-bancar, al asigurărilor și a pieței de capital. 

Mai mult