Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 1

Anul universitar 2021-2022

Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Drept social european

Prof.univ.dr. Valer Dorneanu

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

2. Dialog social european

Prof.univ.dr.Valer Dorneanu

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

3. Reforma instituţională a Uniunii Europene

Prof.univ.dr. Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

4. Jurisprudenţa CEDO

Lect.univ.dr. Laura Spătaru-Negură

Lect.univ.dr. Alina Conea

5. Fondurile structurale ale UE

Conf.univ.dr. Emilia Stoica

Lect.univ.dr. Liviu Radu

6. Sistemul normativ şi jurisprudenţa UE

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

Prof.univ.dr. Augustin Fuerea

7. Instituții administrative europene

Conf.univ.dr. Claudia Cliza

Conf. univ.dr. Elena Ștefan

8. Jurisdicţii internaţionale

Prof.univ.dr. Bogdan Aurescu

Lect.univ.dr. Laura Spătaru-Negură

9. Dreptul afacerilor UE

Prof.univ.dr. Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

10. Dreptul tratatelor si organizaţiilor internaţionale

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

Lect.univ.dr. Alina Conea

11. Practica de specialitate I, II

Prof.univ.dr.Augustin Fuerea

Conf.univ.dr.Roxana Popescu

12. Etică şi integritate academică

Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Mai mult