ORAR

An universitar 2020 – 2021

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Pentru disciplinele care nu au cod in orar, acesta va fi transmis direct de către cadrul didactic.

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE

S1.1 Dialog Social European:

 • Prof. univ. dr. DORNEANU Valer

S1.2 Reforma Institutionala a Uniunii Europene:

 • Prof. univ. dr. FUEREA Augustin
 • Conf. univ. dr. POPESCU Roxana

S1.3 Protectia Internationala a Drepturilor Omului:

S1.4 Fondurile Structurale ale UE:

 • Conf. univ. dr STOICA Emilia

S1.5 Sistemul Normativ si Jurisprudenta UE:

 • Lect. univ. dr. POPESCU Roxana

S2.1 Drept Social European:

 • Prof. univ. dr. DORNEANU Valer

S2.2 Institutii Administrative Europene:

 • Lect. univ. dr. CLIZA Claudia

S2.3 Jurisdictii Internationale:

 • Lect. univ. dr. AURESCU Bogdan

S2.4 Dreptul Afacerilor UE:

 • Prof. univ. dr. FUEREA Augustin

S2.5 Raspunderea Statelor – Sanctiuni si Contramasuri:

 • Prof. univ. dr. BESTELIU Raluca Miga
 • Drd. IACOB Oana

Misiunea programului de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi  îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul dreptului internațional și al Uniunii Europene. 

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul dreptului internațional și al Uniunii Europene.  În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectele de drept comparat. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea din ţările Uniunii Europene.

 

            Obiectivele programului de master „Drept Internaţional şi al Uniunii Europene” pot fi sintetizate astfel:

            –  să formeze deprinderile de cercetare științifică și practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice;

            – să aprofundeze instituţiile de dreptul Uniunii Europene necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, executor judecătoresc, mediator, arbitru, notar, magistrat asistent, grefier etc.;

            – să formeze interesului și conştiinţa necesităţii cercetării domeniului dreptului internațional și al Uniunii Europene;

            –  să cunoască în profunzime sistemul judiciar intern și european şi organizarea acestuia;

            – să realizeze cercetare ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii din domeniul dreptului internațional și al Uniunii Europene;

            –  să ducă la specializarea practicienilor-jurişti;

            –  să abordeze interdisciplinar disciplinele necesare exercitării profesiilor juridice;

            – să aprofundeze cunoaşterea normelor europene necesare practicienilor în domeniul dreptului internațional și al Uniunii Europene;

– să stimuleze capacitatea de specializare a cunoștințelor și în același timp de perfecționare interdisciplinară – juridico – profesională atât pentru cei care deja își desfășoară activitatea în cadrul unui corp profesional precum: avocați, magistrați, magistrați asistenți executori judecătorești, practician în insolvenţă etc dar și din perspectiva aspiranților la un asemenea statut ulterior din cadrul absolvenților studiilor de licență;

– să interpreteze normele juridice și să interpreteze jurisprudența națională, europeană și internațională precum și aspectele de drept comparat la disciplinele studiate;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști cu abilități și cunoștințe actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

– să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar etc.

Mai mult