ORAR

An universitar 2020 – 2021

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Pentru disciplinele care nu au cod in orar, acesta va fi transmis direct de către cadrul didactic.

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

REEXAMINĂRI
RESTANŢE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1.1 Dialog Social European:

 • Prof. univ. dr. DORNEANU Valer

S1.2 Reforma Institutionala a Uniunii Europene:

 • Prof. univ. dr. FUEREA Augustin
 • Conf. univ. dr. POPESCU Roxana

S1.3 Protectia Internationala a Drepturilor Omului:

S1.4 Fondurile Structurale ale UE:

 • Conf. univ. dr STOICA Emilia

S1.5 Sistemul Normativ si Jurisprudenta UE:

 • Lect. univ. dr. POPESCU Roxana

S2.1 Drept Social European:

 • Prof. univ. dr. DORNEANU Valer

S2.2 Institutii Administrative Europene:

 • Lect. univ. dr. CLIZA Claudia

S2.3 Jurisdictii Internationale:

 • Lect. univ. dr. AURESCU Bogdan

S2.4 Dreptul Afacerilor UE:

 • Prof. univ. dr. FUEREA Augustin

S2.5 Raspunderea Statelor – Sanctiuni si Contramasuri:

 • Prof. univ. dr. BESTELIU Raluca Miga
 • Drd. IACOB Oana

Deschiderile societăţii româneşti de după anul 1990, societate care, în mod firesc, este tot mai profund raportată la realităţile societăţii internaţionale, în general, şi ale celei regionale europene, în special, au condus la o orientare, fără echivoc, către organizaţiile internaţionale care, în timp, şi-au dovedit caracterul viabil. Această orientare s-a concretizat în dobândirea de către România a statutului de stat membru al Consiliului Europei, a celui de stat partener al N.A.T.O., invitat la negocierile pentru aderare şi, nu în ultimul rând, a statutului de stat asociat, candidat la aderare, al Uniunii Europene.

    În acord cu realitatea, planurile de învăţământ ale facultăţilor de drept, şi nu numai, au fost actualizate, incluzând discipline care presupun cunoaşterea, înţelegerea, dar mai ales, modalităţile specifice de aplicare a normelor care guvernează raporturile stabilite de aceste organizaţii internaţionale, cu alte organizaţii internaţionale, cu statele membre şi cu cele nemembre ori cu persoanele fizice şi juridice ale acestora. Astfel, începând cu anul universitar 1995 – 1996, planul de învăţământ al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” include, alături de alte discipline, şi pe cea care are relevanţă pentru integrarea în Uniunea Europeană, gradual având caracter facultativ, opţional şi, în prezent, obligatoriu, şi anume “Dreptul comunitar” (general şi instituţional).

Mai mult