ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Toate cursurile se vor desfăşura prin intermediul aplicatiilor din suita Gsuite for Education

Studentii înrolaţi la cursurile de licenţă de anul 1 precum si cei care au venit prin transfer/mobilitate în an superior vor primi incepand pe data de 01.10.2020 adresele de e-mail create de Universitate cu ajutorul carora se vor putea conecta la platforma Classroom precum si la platforma eLis

În cel mai scurt timp se vor posta tutoriale de conectare şi utilizare la aplicatiile pe care urmează să le folosească

ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2         Anul 3

Săptămânile de seminar

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminari 1

Anul 1          Anul 2         Anul 3

Reexaminari 2

Anul 1          Anul 2         Anul 3

Anunt prelungire scolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3

EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1               Anul 2               Anul 3

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT CU FRECVENTA: Specializare acreditată prin HG nr. 575/2015

Absolvenții acestui program de studii sunt licențiați în domeniul fundamental „Științe economice”, domeniul de licență „Administrarea Afacerilor”, programul de studii „Administrarea Afacerilor”.

Programul de studii universitare de licență „Administrarea Afacerilor” își propune să pregătească viitori specialiști în domeniile administrării afacerilor, politicilor și strategiilor de firmă, managementului riscurilor pe piață, care să poată desfășura o activitate corespunzătoare în cadrul companiilor naționale și internaționale.

Planul de învățământ al programului de studii de licență „Administrarea Afacerilor” asigură o îmbinare a cunoștințelor de bază, asigurate de discipline fundamentale din domeniul economic (Microeconomie, Macroeconomie, Management, Marketing, Statistică, Finanțe, Informatică), cu cele din domeniu (Managementul firmelor mici și mijlocii, Tehnica negocierilor, Comportamentul consumatorului, Fiscalitate, Mediul de afaceri european, Analiză economico-financiară, Prelucrări statistice pe computer, Practica de specialitate, Proiecte economice etc.) menite să confere studenților noștri competențele și abilitățile practice necesare luării deciziilor și pentru înțelegerea modului de conducere, organizare, funcționare a afacerilor, în orice domeniu al economiei de piață concurențială.

Curricula programului de studii de licență „Administrarea Afacerilor” este corelată cu cerințele specifice mediului de afaceri, oferind absolvenților posibilitatea de a începe o afacere proprie sau de a se integra rapid pe piața muncii, ca economiști specialiști în management, consultanți în management, administratori de societate, manageri de proiect etc.

Absolvenții programului de studii de licență „Administrarea Afacerilor” au posibilitatea dezvoltării abilităților și competențelor din domeniul antreprenoriatului, administrării și dezvoltării afacerilor prin alegerea programului de masterat „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor” care funcționează în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București.

Mai mult