ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Au fost publicate datele de susţinere a activităţilor tutoriale:

Click aici!

ORAR

An universitar 2020 - 2021

Anul 1         Anul 2         Anul 3

Orar activități asistate

CIG AN 1 GRUPA 1

CIG AN 1 GRUPA 2

EXAMENE/VERIFICĂRI
REEXAMINĂRI

Reexaminări 1

Anul 1           Anul 2          Anul 3

Reexaminări 2

Anul 1           Anul 2          Anul 3

RESTANŢE
EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1               Anul 2               Anul 3

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT LA DISTANTA: Specializare acreditată  prin HG 87 din 2011. 

Viziunea specializării de Contabilitate şi Informatică şi Gestiune este de a se înscrie între liderii universitari formatori de economişti contabili-informaticieni, a căror pregătire să răspundă noilor exigenţe impuse de economia de piaţă, integrată în Uniunea Europeană, privind creşterea rolului tehnicienilor şi informaţiilor contabile, precum şi al sistemelor informatice în modelarea, analiza economico-financiară şi gestiunea societăţilor comerciale, regiilor autonome, băncilor, instituţiilor publice s.a.

Misiunea specializării de contabilitate şi informatică de gestiune ţinteşte, prin curricula universitară să asigure studenţilor noştri:

Mai mult