ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Toate cursurile se vor desfăşura prin intermediul aplicatiilor din suita Gsuite for Education

Studentii înrolaţi la cursurile de licenţă de anul 1 precum si cei care au venit prin transfer/mobilitate în an superior vor primi incepand pe data de 01.10.2020 adresele de e-mail create de Universitate cu ajutorul carora se vor putea conecta la platforma Classroom precum si la platforma eLis

În cel mai scurt timp se vor posta tutoriale de conectare şi utilizare la aplicatiile pe care urmează să le folosească

ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2         Anul 3

Săptămânile de seminar

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3

REEXAMINĂRI

Reexaminări 1

Anul 1           Anul 2          Anul 3

Reexaminări 2

Anul 1           Anul 2          Anul 3

RESTANŢE
EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1               Anul 2               Anul 3

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT CU FRECVENTA: Specializare acreditată  prin Legea 631 din 2010.

   Viziunea specializării de Contabilitate şi Informatică şi Gestiune este de a se înscrie între liderii universitari formatori de economişti contabili-informaticieni, a căror pregătire să răspundă noilor exigenţe impuse de economia de piaţă, integrată în Uniunea Europeană, privind creşterea rolului tehnicilor şi informaţiilor contabile, precum şi al sistemelor informatice în modelarea, analiza economico-financiară şi gestiunea societăţilor comerciale, regiilor autonome, băncilor, instituţiilor publice s.a.

Misiunea specializării de contabilitate şi informatică de gestiune ţinteşte, prin curricula universitară să asigure studenţilor noştri:

· însuşirea noţiunilor fundamentale de care au nevoie specialiştii din domeniul contabil-financiar;

· formarea deprinderilor practice necesare specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul contabilităţii şi gestiunii patrimoniului;

· însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de conducere şi organizare a contabilităţii de gestiune a activelor şi pasivelor entităţilor economice;

· însuşirea cunoştinţelor necesare pentru realizarea controlului şi auditului intern şi a auditului extern;

· însuşirea cunoştinţelor necesare conducerii şi exploatării sistemelor informatice aplicate în domeniul financiar-contabil;

· organizarea sistemelor informatice folosite de contabilitate corespunzătoare funcţiilor de informare şi de control.

     Prin caracteristicile ei, specializarea de contabilitate şi informatică de gestiune aduce o contribuţie importantă la pregătirea economiştilor capabili să gestioneze eficient patrimoniul entităţilor economice de toate tipurile, patrimoniul diferitelor instituţii şi să exercite cu competenţă atribuţiile profesiei contabile libere în toate compartimentele sale.

     Activitatea specializării de Contabilitate şi Informatică de Gestiune este axată prioritar pe modul în care sunt reprezentate, ca finalitate informaţională, tranzacţiile şi evenimentele unei entităţi patrimoniale, sub aspectul cadrului conceptual contabil, al procesului de normalizare contabilă, al priorităţilor profesiei contabile. Domeniul teoretic priveşte identificarea şi atribuirea unor valenţe noi sistemului de informare contabilă, iar dimensiunea proiectivă a domeniului teoretic în contabilitate se concretizează prin efectuarea proiecţiei contabile la diverse societăţi comerciale, prin consultanţă de specialitate acordată acestora.

     Specializarea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune asigură formarea studenţilor în domeniul analizei economico-financiară, a cărei cunoaşteri şi înţelegeri constituie o condiţie sine qua non pentru viitorii specialişti economişti atât în gestiunea firmei , cât şi în sistemul instituţiilor financiar-bancare.

     Specializarea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, prin proiectele sale, ţinteşte să asigure studenţilor:

 · cunoştinţe solide şi abilităţi inedite de comunicare şi de lucru în echipe şi în organizaţii moderne;

· capacitatea de a aplica şi integra cunoştinţele de contabilitate şi informatică de gestiune în managementul antreprenorial;

· cele mai înalte standarde de integritate, etică şi conştiinţă socială;

· abilitatea de a lucra într-un mediu financiar-contabil internaţional şi multicultural.

Mai mult