ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Toate cursurile se vor desfăşura prin intermediul aplicatiilor din suita Gsuite for Education

Studentii înrolaţi la cursurile de licenţă de anul 1 precum si cei care au venit prin transfer/mobilitate în an superior vor primi incepand pe data de 01.10.2020 adresele de e-mail create de Universitate cu ajutorul carora se vor putea conecta la platforma Classroom precum si la platforma eLis

În cel mai scurt timp se vor posta tutoriale de conectare şi utilizare la aplicatiile pe care urmează să le folosească

ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2         Anul 3

Săptămânile de seminar

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminari 1

Anul 1          Anul 2         Anul 3

Reexaminari 2

Anul 1          Anul 2         Anul 3

Anunt prelungire scolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2          Anul 3

EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1               Anul 2               Anul 3

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT CU FRECVENTA: Specializare acreditată prin Legea 631 din 2010.

Absolvenții acestui program de studii sunt licențiați în domeniul fundamental „Științe economice”, domeniul de licență „Contabilitate”, programul de studii „Contabilitate și Informatică de Gestiune”.

Programul de studii universitare de licență „Contabilitate și Informatică de Gestiune” asigură pregătirea de specialiști în domeniul financiar – contabil, care să cunoască foarte bine sistemul contabil românesc, să practice meseriile de contabil, auditor intern, referent de specialitate financiar – contabilitate în diverse tipuri de instituții și companii și ulterior, prin aprofundarea acestor studii, să aibă acces la calificări de tipul expert contabil, auditor autorizat, cenzor etc.

Planul de învățământ asigură prin conținutul său atât cunoștințele formative ale unui economist, prin discipline fundamentale precum Microeconomie, Macroeconomie, Management, Marketing, Statistică, Finanțe, Informatică etc., cât și competențe și abilități specifice, prin discipline de specialitate precum: Contabilitate financiară, Contabilitate și gestiune fiscală, Contabilitate aprofundată, Baze de date, Fiscalitate, Audit intern, Analiză economico – financiară, Contabilitatea instituțiilor publice, Audit financiar, Practică de specialitate, Proiecte economice etc.

În cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, absolvenții programului de studii de licență „Contabilitate și Informatică de Gestiune” își pot continua studiile cu două programe de masterat în domeniul contabilității. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a încheiat protocoale cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pentru echivalarea disciplinelor studiate în aceste programe de masterat cu disciplinele aferente examenului de admitere la stagiul de expert contabil. Absolvenții noștri au astfel acces direct către profesii foarte solicitate pe piața muncii.

Mai mult