Noul Bauhaus european

Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în continuarea corespondenţei privind proiectul interdisciplinar Noul Bauhaus, ce vizează îndeplinirea obiectivelor …

Sărbători fericite!

Universitatea “Nicolae Titulescu” urează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și personalului administrativ, precum și tuturor colaboratorilor Sărbători fericite, sănătate și …

Comunicat

Dragi studenți, masteranzi și doctoranzi,Distinși profesori, Universitatea ”Nicolae Titulescu” adresează un ”Bun venit”studenților anului I, calde salutări studenților din anii …