Prezentare universitate

        Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 291 din 30 aprilie 2002).

        Începând cu anul universitar 1999-2000 a fost dat în funcţiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

        Universitatea are în structura sa trei facultăţi: Facultatea de DreptFacultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorFacultatea de Relaţii Internaţionale şi Administraţie.


        Universitatea, în intreaga sa activitate respectă Constituţia şi legile romane, în general, precum şi legislaţia învăţământului, în special, inclusiv ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ ale Ministerului Educaţiei; respectă principiile înscrise în „Declaraţia universală a Drepturilor omului”, adoptată la O.N.U. în anul 1948 şi aderă la „The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education” (1988) şi la „The Magna Charta of European Universities” (Bologna, 1988).

        Universitatea funcţionează în baza autonomiei universitare, întemeiată pe principiile Constituţiei României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale altor acte normative, precum si ale reglementărilor proprii.

        Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

CONDUCERE UNIVERSITATE

 • Președintele Consiliului de Administrație: prof. univ. dr.: Ion NEAGU
 • Vicepreședintele Consiliului de Administrație: prof. univ. dr.: Viorel CORNESCU
 • Rector: prof. univ. dr.: Mihai Adrian HOTCA
 • Prorector: prof. univ. dr.: Gabriel BOROI
 • Secretar Şef: Ancuţa PICHINERU

FACULTATI
Drept:

 • Decan: conf. univ. dr.: Bogdan MICU
 • Prodecan: conf. univ. dr.: Mirela GORUNESCU
 • Secretar șef: Iuliana CALIN
 • Secretar: Serena PETRAS
 • Secretar: Karina-Ștefania DUDUI
 • Secretar: Diana-Iuliana TARAȘ
 • Secretar: Elena-Adriana IVAN
 • Secretar: Ioana Marina VILCEANU

Economie si Administrarea Afacerilor:

 • Decan: conf. univ. dr.: Maria GRIGORE
 • Director Departamentul de Ştiinţe Economice: lect. univ. dr.: Mihaela ILIESCU
 • Secretar şef: Camelia CRACIUN
 • Secretar: Alexandra Mireille MIRON

Relatii Internationale si Administratie:

 • Decan: lect. univ. dr.: Liviu RADU
 • Director Departamentul de Ştiinţe Politice şi Administrative: lect. univ. dr.: Norica Felicia BUCUR
 • Secretar sef: Ioana PETRICA-ROMANESCU

DEPARTAMENT CONTABILITATE

 • Contabil Şef: Economist: Elena STRUGARU
 • Contabil: Malina MATEI
 • Referend specialitate financiar contabilitate: Rodica LEHMANN
 • Functionar administrativ: Ioana ALISTAR
 • Casier: Georgiana MANTU

DEPARTAMENT INVATAMANT DISTANTA

DEPARTAMENT IT

 • Sef Compartiment IT: George PRETOR
 • Analist IT: Eduard VECHLER
 • Operator Calculator: Sebastian NISTOR

BIBLIOTECA

 • Bibliotecar Şef: Crina STAN
 • Bibliotecar Studii Superioare: Mihaela RACOVEANU

ACTE STUDII

 • Sef Birou: Livia Anca TRANDAFIRIDI

SERVICIUL DOCTORAT

 • Secretar: Cristina IORDACHE

REGISTRATURA

 • Secretar: Alexandra Mireille MIRON

ARHIVĂ

 • Secretar: Sandu BUZATU

RESURSE UMANE

 • Referent de specialitate forta de munca si somaj: Camelia ADOMNICA

ALTE DEPARTAMENTE SI SERVICII

 • Serviciu Tehnic: Sef: George NEDELCU
 • Tehnician: Mihaela CHELEMEN
 • Magaziner: Mariana MOCANU
 • Centralist: Mariana DRAGAN