Despre noi


Facultatea de Drept continuă tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, cu deschidere spre relaţii internaţionale.

    Planurile de învăţământ cuprind atât discipline fundamentale de drept, cât şi disciplinele complementare, de profil economic şi social. De asemenea, studenţii au posibilitatea să studieze anumite discipline opţionale sau facultative.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică şi ştiinţifică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa de desfăşura activităţi juridice, de a înţelege mediul juridic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de a le folosi pentru aprofundarea cunoaşterii legilor sau a jurisprudenţei.
Facultatea şi-a propus şi a reuşit să statornicească între cadrele didactice, pe de o parte şi între studenţi, pe de altă parte, o benefică emulaţie ştiinţifică şi un spirit universitar elevat, caracterizate de:

Mai mult