ANUNŢURI

ANUNT PRACTICĂ DE SPECIALITATE ANUL IV


Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Au fost publicate datele de susţinere ale activităţilor tutoriale pentru Semestrul 2:

Click aici!

ORAR

An universitar 2020 – 2021, Semestrul 2

Anul 1         Anul 2         Anul 3         Anul 4        Anul 4 cs

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4        Anul 4 cs

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4         Anul 4cs

Anunţ prelungire şcolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4         Anul 4cs

Anunţ prelungire şcolaritate

EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1                   Anul 2

Anul 3                    Anul 4

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT LA DISTANTA: Specializare acreditată cf. HG 966/2011.

    În scopul îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Drept îşi propune pentru specializarea Drept pregătirea unor specialişti redutabili în domeniul juridic, care să cunoască foarte bine dreptul românesc, doctrina de specialitate şi jurisprudenţa.

    Facultatea de Drept, prin specializarea Drept, continuă tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex. Facultatea noastră s-a angajat în procesul adaptării la standardele europene al învăţământului universitar de specialitate, orientându-se spre pregătirea tinerilor, dar nu numai, cărora doreşte să le cultive capacităţile de acomodare la cerinţele economiei de piaţă şi să le transmită cunoştinţele juridice necesare pentru a participa la viaţa profesională juridică cu deplin succes.