29.NOIEMBRIE 2021 – ÎNCHIS
30 NOIEMBRIE 2021 – ÎNCHIS
01 DECEMBRIE 2021 – ÎNCHIS

Ne face plăcere să vă comunicăm că începând cu data de 19.10.2020, Biblioteca Universității ,,N. Titulescu” va fi deschisă de luni până vineri între orele: 10,00 – 18,00, cu respectarea măsurilor de igienă și distanțare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2.

Accesul utilizatorilor se va realiza exclusiv pe bază de programare la adresa de e-mail biblioteca@univnt.ro, programare care se poate face de luni până vineri între orele 9,00 – 15,00.

Solicitarea pentru ocuparea unui loc în sala de lectură trebuie să fie transmisă cu 24 de ore înainte.

În mail vă rugăm să menționați de fiecare dată cele de mai jos:

  • nume și prenume
  • student/ă la facultatea, anul, grupa
  • posesor/oare de permis de bibliotecă (sau nu) 
  • permisul este vizat / nu este
  • ziua când doriți să veniți
  • intervalul orar
  • menționați pentru ce anume doriți accesul: consultarea publicațiilor din bibliotecă sau/și acces la un calculator al sălii de lectură sau/și acces la o priză pentru leptopul personal, lecturarea materialelor personale.

Publicațiile bibliotecii nu se împrumută la domiciliu.

Accesul la xerox este teporar suspendat, dar este permisă fotografierea în regim de 30 pagini/volum/zi.

Permisul de acces se obține conform prevederilor specificate la rubrica de mai jos, ELIBERĂRI PERMISE, unde sunt menționate documentele necesare.

Programare pentru eliberarea/vizarea de premise se va face corespunzător prevederilor de mai sus, la adresa de e-mail biblioteca@univnt.ro.

Pentru a evita răspândirea infecției cu SARS-CoV-2 , documentele consultate de utilizatori vor fi sterilizate sau carantinate.

Accesul și lectura în sală se va face numai cu purtarea măștii de protecție!


ELIBERAREA PERMISELOR
Permisele se elibereaza la Biblioteca Universitatii “N. Titulescu” in cadrul programului de la sala de lectura. (Etajul II, camera 69)
Permisul este valabil pe durata studiilor universitare si trebuie vizat la inceputul fiecarui an universitar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI.
STUDENTI: C.I., fotografie tip legitimatie,carnetul de student vizat pe anul universitar in curs (chitanta de plata a taxei sau adeverinta eliberata de secretariat).
MASTERANZI: C.I., fotografie tip legitimatie, carnetul de student masterand vizat pe anul in curs (chitanta de plata a taxei sau adeverinta eliberata de secretariat).
DOCTORANZI: C.I., fotografie tip legitimatie, adeverinta de inscriere la doctorat.
CADRE DIDACTICE DIN UNIVERSITATE:: C.I., legitimatia de serviciu vizata.

PERMISUL SE ELIBEREAZA GRATUIT!

PENTRU VIZAREA PERMISULUI SUNT NECESARE DOCUMENTELE DE LA ELIBERARE PERMIS, MAI PUȚIN FOTOGRAFIA.