În zilele de sâmbătă menţionate mai jos, Biblioteca UNT va fi deschisă pentru activităţi tutoriale ID: 

25 FEBRUARIE  2023: 9,00 – 14,00

11 MARTIE  2023: 9,00 – 14,00

1 APRILIE  2023: 9,00 – 14,00

BIBLIOTECA ESTE DESCHISĂ PENTRU TOŢI STUDENŢII, DE LA TOATE FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (IF SAU ID)

Publicațiile bibliotecii nu se împrumută la domiciliu.

Accesul la xerox este teporar suspendat, dar este permisă fotografierea în regim de 30 pagini/volum/zi.

Permisul de acces se obține conform prevederilor specificate la rubrica de mai jos, ELIBERĂRI PERMISE, unde sunt menționate documentele necesare.

Vă recomandăm ca pe perioada lecturii în sală să purtaţi masca de protecție!


ELIBERAREA PERMISELOR
Permisele se elibereaza la Biblioteca Universitatii “N. Titulescu” in cadrul programului de la sala de lectura. (Etajul II, camera 69)
Permisul este valabil pe durata studiilor universitare si trebuie vizat la inceputul fiecarui an universitar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI.
STUDENTI: C.I., fotografie tip legitimatie,carnetul de student vizat pe anul universitar in curs (chitanta de plata a taxei sau adeverinta eliberata de secretariat).
MASTERANZI: C.I., fotografie tip legitimatie, carnetul de student masterand vizat pe anul in curs (chitanta de plata a taxei sau adeverinta eliberata de secretariat).
DOCTORANZI: C.I., fotografie tip legitimatie, adeverinta de inscriere la doctorat.
CADRE DIDACTICE DIN UNIVERSITATE:: C.I., legitimatia de serviciu vizata.

PERMISUL SE ELIBEREAZA GRATUIT!

PENTRU VIZAREA PERMISULUI SUNT NECESARE DOCUMENTELE DE LA ELIBERARE PERMIS, MAI PUȚIN FOTOGRAFIA.