Dragi studenți și masteranzi,
Vă informăm că deschiderea anului universitar 2020- 2021 va avea loc, conform tabelului și instrucțiunilor de sub tabel. Click Aici!


Despre noi


Edificarea economiei de piaţă este un proces complex care solicită mutaţii multiple de natură economică, socială şi politică. Operaţionalizarea acestora este condiţionată de calitatea managementului, manifestată de la nivelul agenţilor economici şi până la nivel macroeconomic.

Este în curs de manifestare un management adaptat acestor cerinţe, management fundamentat pe un nou sistem de valori, sistem specific economiei de piaţă. Sunt solicitate noi metode de gestiune a resurselor, sunt căutate noi metode de utilizare şi protejare a resurselor naturale de care dispune fiecare areal economic, de folosire a resurselor umane ale fiecărei comunităţi. Facultatea noastră s-a angajat în acest proces, orientându-se spre pregătirea tinerilor, cărora doreşte să le cultive capacităţile de adaptare la cerinţele economiei de piaţă şi să le transmită cunoştinţele necesare pentru a participa la luarea deciziilor cu caracter economic în această lume în schimbare.

Premisele gnoseologice şi metodologice ale acestor intenţii sunt asigurate de difuzarea largă a celor mai noi cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul financiar – contabil şi de suportul tehnico-material al facultăţii.


Planul de învăţământ este astfel structurat încât să vină în întâmpinarea dorinţei studenţilor de a se pregăti în scopul de a descoperi cu uşurinţă o oportunitate de afaceri şi o nişă pe piaţa forţei de muncă.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, caracterizat prin prestigiu profesional şi didactic, bogată experienţă practică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa şi curajul de a iniţia şi dezvolta o afacere, de a organiza şi conduce un grup de oameni spre atingerea unui obiectiv, de a înţelege mediul economic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de ale folosi pentru aprofundarea cunoaşterii economice sau pentru satisfacerea intereselor proprii sau ale grupului din care va fac parte.

Facultatea şi-a propus şi a reuşit să statornicească între cadrele didactice, pe de o parte şi între studenţi, pe de altă parte, o benefică emulaţie spirituală şi un spirit universitar elevat, caracterizate de:

– stimularea cunoaşterii vieţii economice reale, a legilor economice şi a motivaţiilor agenţilor economici;

– stimularea procesului de învăţare continuă şi de cultivare a spiritului ce îndeamnă la cercetare;

– toleranţă în confruntările spirituale, toleranţă faţă de confesiunile religioase şi convingerile politice;

– instituţionalizarea unor forumuri consacrate dezbaterilor ştiinţifice pe teme economice şi interdisciplinare (sesiunile anuale de comunicări ştiinţifice ale universităţii);

– cultivarea solidarităţii studenţeşti, profesionale, sociale etc.

Pentru înrădăcinarea şi îmbogăţirea acestui spirit universitar, conducerea facultăţii a conceput reguli generale de conduită universitară, reguli care au fost aplicate cu consecvenţă şi care au fost acceptate atât de studenţi cât şi cadrele didactice. Printre acestea menţionăm:

– selectarea cadrelor didactice in raport de criteriile onestităţii, pregătirii profesionale, probităţii ştiinţifice, al neimplicării în evenimente, acţiuni, luări de poziţie, în care să se profereze idei şi orientări nedemocratice, incompatibile cu standardele moderne ale condiţiei umane ;

– neadmiterea proferării de la catedră a unor credinţe religioase şi orientări politice;

– neadmiterea manifestării politice a cadrelor didactice, a studenţilor în cadrul universităţii;

– constituirea unui consiliu de onoare şi disciplină al studenţilor care să dezbată abaterile acestora de la normele vieţii universitare;

– editarea unui buletin de informare periodică asupra cazuisticii care interesează viaţa universitară, anexat la revista universităţii „Zvonul studenţesc”.

Mai mult