Despre noi


În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor funcționează două programe de licență acreditate ARACIS, respectiv „Contabilitate și Informatică de Gestiune” și „Administrarea Afacerilor”. Pentru ambele programe, studiile se desfășoară atât în regim de IF (învățământ cu frecvență), cât și în regim de ID (învățământ la distanță) și au o durată de pregătire de trei ani, în care sunt incluse șase semestre cu module de predare și seminarizare, pregătire practică, activități de laborator, proiecte economice.

De asemenea, în cadrul acestei facultăți sunt organizate următoarele programe de studii universitare de masterat cu durata de doi ani, acreditate ARACIS: „Management Contabil, Audit și Expertiză Contabilă”, „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” și „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor”.

Mai mult