Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Obiectivele specifice programului sunt:
–  oferirea de cunoştinţe de specialitate relevante referitoare la evidenţa tranzacţiilor şi operaţiilor economice desfăşurate de agenţii economici;
–  formarea şi dezvoltarea abilităţilor masteranzilor pentru folosirea surselor de informaţii interne şi internaţionale în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;
–  îmbunătăţirea abilităţilor şi deprinderilor necesare proiectării şi exploatării sistemelor contabile ale entităţilor economice nefinanciare, financiar-bancare, de asigurări, de finanţe publice;
–  folosirea simulărilor, a sistemelor informatice şi a altor metode moderne orientate spre dezvoltarea deprinderilor practice, spre fundamentarea deciziilor, spre aprofundarea modului de conducere, organizare şi funcţionare a entităţilor economice, din sistemului financiar-bancar, de asigurare şi al finanţelor publice, spre înţelegerea importanţei asigurării şi controlului informaţiilor ce stau la baza deciziilor de conducere.

Mai mult