ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2 

Săptămânile de seminar

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2 

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminari 1

Anul 1          Anul 2

Reexaminari 2

Anul 1          Anul 2

Anunt prelungire scolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1.1 Contabilitate financiara – standarde internationale (I):

– Lect.univ.dr. GURAU Mariana

S1.2 Metode cantitative si matematici aplicate:

– Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra

– Asist. univ. dr. CHIVULESCU Felicia Alina

S1.3 Management financiar-contabil:

– Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S1.4 Diagnosticul financiar al intreprinderii:

– Conf. univ. dr. GRIGORE Maria

S2.1 Contabilitate financiara – standarde internationale (II):

– Lect.univ.dr. DUMITRU Paula

S2.2 Evaluarea intreprinderii; evaluarea pentru intocmirea situatiilor financiare:

– Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S2.3 Expertiza contabila:

– Lect.univ.dr. MATEI Cristina

S2.4 Sisteme informatice integrate:

– Conf. univ. dr. CRETAN Adina

S3.1 Audit:

– Conf. univ. dr. SANDU Gheorghe

S3.2 Contabilitate manageriala:

– Lect.univ.dr. DUMITRU Paula

S3.3 Fiscalitate si gestiune fiscala:

– Conf. univ. dr. GRIGORE Maria

S3.4 Practica de specialitate:

– Lect.univ.dr. MATEI Cristina

S4.1 Dreptul afacerilor:

– Conf.Univ.Dr. GHEORGHE Cristian

S4.2 Doctrina si deontologia profesionala:

– Conf. univ. dr. SUDACEVSCHI Mihaela

S4.3 Contabilitatea institutiilor publice si a institutiilor de credit:

– Lect.univ.dr. MATEI Cristina

S4.4 Contabilitate consolidata:

– Lect.univ.dr. DUMITRU Paula

S4.5 Cercetare stiintifica:

– Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S4.6 Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie:

Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Obiectivele specifice programului sunt:
–  oferirea de cunoştinţe de specialitate relevante referitoare la evidenţa tranzacţiilor şi operaţiilor economice desfăşurate de agenţii economici;
–  formarea şi dezvoltarea abilităţilor masteranzilor pentru folosirea surselor de informaţii interne şi internaţionale în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;
–  îmbunătăţirea abilităţilor şi deprinderilor necesare proiectării şi exploatării sistemelor contabile ale entităţilor economice nefinanciare, financiar-bancare, de asigurări, de finanţe publice;
–  folosirea simulărilor, a sistemelor informatice şi a altor metode moderne orientate spre dezvoltarea deprinderilor practice, spre fundamentarea deciziilor, spre aprofundarea modului de conducere, organizare şi funcţionare a entităţilor economice, din sistemului financiar-bancar, de asigurare şi al finanţelor publice, spre înţelegerea importanţei asigurării şi controlului informaţiilor ce stau la baza deciziilor de conducere.

Absolvenţii programului „Management Contabil, Audit şi Expertiză Contabilă” vor putea să exercite profesiile de contabil, auditor financiar, auditor intern şi expert în controlul intern în entităţile private, instituţiile administraţiei centrale şi locale, organismele internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare etc.

Structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, standarde internaționale de contabilitate, evaluare, audit intern, audit financiar, fiscalitate, instrumente matematice și statistice folosite în audit, sisteme informatice cu aplicații în contabilitate și audit, dreptul afacerilor, actualizate în concordanţă cu cerinţele economiei mondiale actuale.

 Programul masteral se desfăşoară pe o perioadă de doi ani.

Activităţile de cercetare ştiinţifică si manifestările ştiinţifice din cadrul facultăţii, baza materială şi informaţională a universităţii, consultanta de specialitate si tutoriatul pentru elaborarea lucrării de disertaţie sunt in permanenta la dispoziţia masteranzilor.

Absolvenţii programului de master Management Contabil, Audit şi Expertiză Contabilă beneficiază de admiterea la stagiul de expert contabil fără susţinerea examenului, deoarece Facultatea de Ştiinţe Economice a încheiat protocol cu CECCAR pentru echivalarea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil (http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf).

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ le pot ocupa?
–          expert contabil;
–          contabil;
–          referent de specialitate financiar-contabilitate;
–          auditor intern; auditor financiar;
–          cenzor;
–          evaluator;lichidator;
–          auditor intern in sectorul public;
–          consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

Mai mult