ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2 

Săptămânile de seminar

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2 

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminari 1

Anul 1          Anul 2

Reexaminari 2

Anul 1          Anul 2

Anunt prelungire scolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1.1 Instrumente matematice si statistice:

 • Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra

S1.2 Contabilitate de gestiune:

 • Lect.univ.dr. DUMITRU Paula

S1.3 Contabilitate generala:

 • Lect.univ.dr. GURAU Mariana

S1.4 Audit intern:

 • Conf. univ. dr. SANDU Gheorghe

S2.1 Contabilitatea institutiilor publice si a institutiilor de credit:

 • Lect.univ.dr. MATEI Cristina

S2.2 Evaluarea pentru intocmirea situatiilor financiare:

 • Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S2.3 Doctrina si deontologia profesiei contabile:

 • Conf. univ. dr. SUDACEVSCHI Mihaela

S2.4 Sisteme informatice integrate:

 • Conf. univ. dr. CRETAN Adina

S3.1 Standarde Internationale de Raportare Financiara (I):

 • Lect.univ.dr. GURAU Mariana

S3.2 Auditul situatiilor financiare:

 • Conf. univ. dr. SANDU Gheorghe

S3.3 Fiscalitate si gestiune fiscala:

 • Conf. univ. dr. GRIGORE Maria

S3.4 Organizarea profesiei contabile:

 • Lect. univ. dr. MATEI Cristina

S3.5 Practica de specialitate:

– Lect.univ.dr. MATEI Cristina

S4.1 Dreptul afacerilor:

 • Conf. univ. dr. GHEORGHE Cristian

S4.2 Standarde Internationale de Raportare Financiara (II):

 • Lect.univ.dr. DUMITRU Paula

S4.3 Expertiza contabila:

 • Lect. univ. dr. MATEI Cristina

S4.4 Contabilitate consolidata:

 • Lect. univ. dr. DUMITRU Paula

S4.5 Cercetare stiintifica:

 • Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S4.6 Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie:

Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile.

Misiunea programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” constă în transmiterea cunoştinţelor teoretice şi practice, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul contabilității și auditului. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Obiectivele specifice programului sunt:
 Pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității financiare și manageriale pentru entități economice din orice domeniu de activitate, capabili să opteze pentru o politica contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul acestor entități;

– Aplicarea şi valorificarea eficientă a standardelor naţionale şi internaționale în practica auditului intern, a controlului și auditului financiar în scopul adoptării celor mai bune decizii economice.
– Formarea de competențe pe domeniul auditului financiar, auditului intern, expertizei contabile și controlului intern, astfel încât absolvenții programului să fie capabilă să acceseze programele organismelor reglementate CECCAR, CAFR și să asigure prestații la standarde internaționale pentru entități economice din orice domeniu sau să dezvolte afaceri individuale.

Absolvenții acestui programul de masterat beneficiază de   admiterea la stagiul de expert contabil fără susţinerea examenului, deoarece Facultatea de Ştiinţe Economice a încheiat protocol cu CECCAR pentru echivalarea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil.

Structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, standarde internaționale de contabilitate, evaluare, audit intern, audit financiar, fiscalitate, instrumente matematice și statistice folosite în audit, sisteme informatice cu aplicații în contabilitate și audit, dreptul afacerilor, actualizate în concordanţă cu cerinţele economiei mondiale actuale.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” vor putea   să exercite profesiile de contabil, auditor financiar, auditor intern şi expert în controlul intern în entităţile private, instituţiile administraţiei centrale şi locale, organismele internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare etc.

Mai mult