ORAR

An universitar 2021 – 2022, semestrul 2

Anul 1       Anul 2 

Săptămânile de seminar

Instructiuni de conectare pentru studentii noi

ANUNŢURI

ANUNȚ ELIBERARE CARNETE DE STUDENT ANUL I

Eliberarea carnetelor de student pentru anul 1 – Licență si Master FEAA – se va face începand de luni 08 noiembrie 2021, in urma unei programari cu 2 zile inainte  prin trimiterea unui mail în care sunteți rugați sa specificați numele, prenumele și specializarea – la adresele de mail de la secretariatul Facultatii de Economie și Administrarea Afacerilor:

Secretar şef: Camelia CRACIUN
e-mail: cameliacraciun@univnt.ro

Secretar: Alexandra Mireille MIRON
e-mail: alexandra.miron@univnt.ro

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1          Anul 2 

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022

Anul 1        Anul 2

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022

Anul 1          Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile.

Misiunea programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” constă în transmiterea cunoştinţelor teoretice şi practice, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul contabilității și auditului. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Obiectivele specifice programului sunt:
 Pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității financiare și manageriale pentru entități economice din orice domeniu de activitate, capabili să opteze pentru o politica contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul acestor entități;

– Aplicarea şi valorificarea eficientă a standardelor naţionale şi internaționale în practica auditului intern, a controlului și auditului financiar în scopul adoptării celor mai bune decizii economice.
– Formarea de competențe pe domeniul auditului financiar, auditului intern, expertizei contabile și controlului intern, astfel încât absolvenții programului să fie capabilă să acceseze programele organismelor reglementate CECCAR, CAFR și să asigure prestații la standarde internaționale pentru entități economice din orice domeniu sau să dezvolte afaceri individuale.

Absolvenții acestui programul de masterat beneficiază de   admiterea la stagiul de expert contabil fără susţinerea examenului, deoarece Facultatea de Ştiinţe Economice a încheiat protocol cu CECCAR pentru echivalarea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil.

Structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, standarde internaționale de contabilitate, evaluare, audit intern, audit financiar, fiscalitate, instrumente matematice și statistice folosite în audit, sisteme informatice cu aplicații în contabilitate și audit, dreptul afacerilor, actualizate în concordanţă cu cerinţele economiei mondiale actuale.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” vor putea   să exercite profesiile de contabil, auditor financiar, auditor intern şi expert în controlul intern în entităţile private, instituţiile administraţiei centrale şi locale, organismele internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare etc.

Mai mult