Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile.

Misiunea programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” constă în transmiterea cunoştinţelor teoretice şi practice, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul contabilității și auditului. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Obiectivele specifice programului sunt:
 Pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității financiare și manageriale pentru entități economice din orice domeniu de activitate, capabili să opteze pentru o politica contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul acestor entități;

Mai mult