ANUNŢ

privind aprobarea Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare dezvoltare – REXCD

Prin prezenta avem plăcerea să vă informăm că s-a aprobat Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21578/14.10.2022 privind aprobarea constituirii Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare – REXCD, a metodologiei de selecţie pentru Corpul de experţi şi a normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare, act normativ ce se află în curs de publicare în Monitorul Oficial.

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare organizează periodic procesul de selecţie pentru Corpul de experţi, în vederea înscrierii şi actualizării componenţei REXCD, în funcţie de volumul solicitărilor din partea contribuabililor interesaţi în aplicarea facilităţilor fiscale pentru cercetare-dezvoltare.

Anunţul pentru selecţia experţilor se afişează pe pagina de web a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

  • calendarul procedurii de selecţie pentru experţi;
  • modalitatea de înscriere;
  • condiţiile de eligibilitate şi selecţie;
  • conţinutul dosarului de candidatură;

In scopul operaţionalizării facilităţilor fiscale acordate de statul român în vederea impulsionării domeniului cercetare-dezvoltare şi inovare şi având în vedere necesitatea creării cadrului normativ subsecvent necesar aplicării efective a normelor existente, înscrierii şi actualizării componeţei REXCD şi includerii în Corpul de experţi vă solicităm să informaţi tot personalul de cercetare-dezvoltare care este încadrat pe bază de contract individual de muncă, din cadrul institutului dvs., privind anunţul de selecţia experţilor.

ANUNŢ

privind selecţia evaluatorilor in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar(PNRAs)

Ministerul Educaţiei apelează la experienţa şi sprijinul dumneavoastră în cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAs) lansat de curând. Aceasta se adresează unităţilor de învăţământ de stat cu nivel gimnazial care grupează un număr ridicat de elevi în risc de abandon şcolar sau cu performanţă şcolară scăzută. Ne aşteptăm ca un număr de aproximativ 1200 de unităţi de învăţământ să depună cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor din această schemă de granturi.

Pentru evaluarea cererilor de finanţare ne dorim să utilizăm experienţa colegilor cadre didactice universitare şi doctoranzi din facultăţi cu expertiză în domeniile ştiinţele educaţiei, ştiinţe sociale, asistenţă socială, psihologie, pedagogie.

Ţinând cont de calendarul strâns al apelului (impus prin PNRR), 31 martie 2022 fiind publicarea deciziei de finanţare, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru şi să recomandaţi experţilor din universitatea Dvs. a se implica în acest proces de evaluare. înregistrarea evaluatorilor se face prin platforma https://brainmap.ro/evaluator-pnras (nu mai mult de 5 minute), până în data de 15 martie 2022 ora 17:00. Activitatea de evaluare este remunerată, cuantumul este de 150 lei brut/cerere de finanţare evaluată (max.10 pagini). Persoanele care acceptă invitaţia de a se implica în acest proces de evaluare vor beneficia de o sesiune de formare privind metodologia de evaluare şi utilizarea platformei.

Informaţii mai detaliate privind PNRAS şi această schemă de granturi sunt disponible la adresa www.edu.ro/PNRR. Derularea schemei de granturi se realizează cu sprijinul UEFISCDI.