ANUNŢ

privind selecţia evaluatorilor in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar(PNRAs)

Ministerul Educaţiei apelează la experienţa şi sprijinul dumneavoastră în cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAs) lansat de curând. Aceasta se adresează unităţilor de învăţământ de stat cu nivel gimnazial care grupează un număr ridicat de elevi în risc de abandon şcolar sau cu performanţă şcolară scăzută. Ne aşteptăm ca un număr de aproximativ 1200 de unităţi de învăţământ să depună cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor din această schemă de granturi.

Pentru evaluarea cererilor de finanţare ne dorim să utilizăm experienţa colegilor cadre didactice universitare şi doctoranzi din facultăţi cu expertiză în domeniile ştiinţele educaţiei, ştiinţe sociale, asistenţă socială, psihologie, pedagogie.

Ţinând cont de calendarul strâns al apelului (impus prin PNRR), 31 martie 2022 fiind publicarea deciziei de finanţare, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru şi să recomandaţi experţilor din universitatea Dvs. a se implica în acest proces de evaluare. înregistrarea evaluatorilor se face prin platforma https://brainmap.ro/evaluator-pnras (nu mai mult de 5 minute), până în data de 15 martie 2022 ora 17:00. Activitatea de evaluare este remunerată, cuantumul este de 150 lei brut/cerere de finanţare evaluată (max.10 pagini). Persoanele care acceptă invitaţia de a se implica în acest proces de evaluare vor beneficia de o sesiune de formare privind metodologia de evaluare şi utilizarea platformei.

Informaţii mai detaliate privind PNRAS şi această schemă de granturi sunt disponible la adresa www.edu.ro/PNRR. Derularea schemei de granturi se realizează cu sprijinul UEFISCDI.