Despre noi


Facultatea de Relații Internaționale și Administrație asigură pregătirea de specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat.

La nivelul studiilor de licență este organizat programul de studii: Administrație publică.
La nivelul studiilor de masterat funcționează un program de studiu: Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice (MOSP).

Absolvenții programelor de studii menționate mai sus vor putea profesa în cadrul autorităților administrației publice locale sau centrale, Parlamentului, instituțiilor publice, poliției locale, organizațiilor internaționale, structurilor Uniunii Europene, organizațiilor internaționale, ONG-urilor, companiilor naționale sau internaționale etc.

În planurile de învăţământ ale programelor de studii, care funcționează în cadrul Facultăţii de Relații Internaționale și Administrație, sunt prevăzute discipline care vizează specializarea în domeniul administraţiei publice. Se remarcă, de asemenea, atenţia deosebită acordată pregătirii în domeniul economic, juridic şi al științelor politice, care sunt indispensabile pentru desfăşurarea unor activităţi profesionale eficiente în administraţia publică sau în relațiile internaționale. Pregătirea studenţilor și masteranzilor se realizează nu numai prin cursuri şi seminarii, ci şi prin stagii de practică în diferite instituţii publice sau private, care permit contactul direct al acestora cu variatele probleme cu care se vor confrunta în activitatea lor viitoare. Facultatea de Relații Internaționale și Administrație dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, care se bucură de prestigiu profesional și are o bogată experienţă practică. Facultatea şi-a propus şi a reuşit să statornicească între cadrele didactice, pe de o parte, şi între studenţi, pe de altă parte, o benefică emulaţie şi un spirit universitar elevat, caracterizate de: – stimularea cunoaşterii domeniului administrației publice locale și centrale – stimularea cunoașterii domeniului relațiilor internaționale; – stimularea procesului de învăţare continuă şi de cultivare a spiritului ce îndeamnă la cercetare; – instituţionalizarea unor forumuri consacrate dezbaterilor ştiinţifice, prin abordarea unor teme din domeniile studiate, precum și a unor teme interdisciplinare (sesiunile anuale de comunicări ştiinţifice ale universităţii, cercuri studențești, școli de vară etc.); – cultivarea solidarităţii studenţeşti, profesionale, sociale etc. Pentru dezvlotarea și cultivarea spiritului universitar, conducerea universității a conceput reguli generale de conduită universitară, care au fost aplicate cu consecvenţă şi care au fost acceptate atât de studenţi, cât şi de cadrele didactice. Printre acestea menţionăm: – selectarea cadrelor didactice în funcție de criteriile pregătirii profesionale, probităţii ştiinţifice, al neimplicării în activități incompatibile cu standardele moderne ale condiţiei umane; – constituirea unor organisme care să apere şi să promoveze etica şi disciplina în cadrul universității şi care să analizeze abaterile de la normele vieţii universitare; – editarea unui buletin de informare periodică asupra cazuisticii care interesează viaţa universitară etc.
Mai mult