Anul universitar

 

Anul universitar 

Anul universitar 

 

Anul universitar 

Programul de studii de masterat – Protecția Integrității Organizațiilor – răspunde noilor cerințe care se manifestă pe piața forței de muncă din România, existând o cerere mare de specialiști în domeniul protecției integrității organizațiilor publice și private. Persoanele care ocupă diverse funcții în cadrul organizațiilor trebuie să dobândească anumite competențe noi, a căror necesitate a apărut ca urmare a schimbării legislației și a standardelor administrative la nivel european și național, dintre care amintim: regulile de integritate organizațională; regulile de protecție împotriva corupției; regulile de manipulare a datelor cu caracter personal; sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor; managementul riscurilor; codurile de integritate; avertizorii de integritate; ofițerii de integritate ș.a.

Scurtă descriere a calificărilor vizate pe domeniu:

  1. Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal(Cod COR: 242231)
  2. Inspector de integritate (Cod COR: 242209)
  3. Administrator public(Cod COR: 247008)

Programul de studii de respectiv este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Programul este planificat să se desfăşoare pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând în acelaşi timp şi pregătire profesională, prin acumularea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând astfel posibilă dezvoltarea carierei în domeniul ştiinţelor administrative. Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.

Mai mult