Director departament ştiinţe politice şi administrative

Lect. univ. Felicia Norica BUCUR

Consiliul Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Administraţie

 Prof. univ. dr. Hotcă Mihai
 Prof. univ. dr. Nedelcu Elena
 Conf. univ. dr. Constantin Brăgaru
 Lect. univ. dr. Radu Liviu
 Lect. univ. dr. Bucur Felicia
 Lect. univ. dr. Diana Elena Neaga
 student, AP, an I, IF Zota G. Andreea-Lorena
 masterand, MOSP, an II, IF Puiu Lavinia Gabriela