Program de lucru Casierie

Taxele se pot achita la casieria universității, situată la etajul 1, precum și online, în contul de eLis.

Programul de lucru al Casieriei se desfașoară după cum urmează: 

Luni – Vineri: 08:30 – 15:30
În funcție de perioadă programul de lucru poate fi modificat.

Taxele stabilite de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru anul 2023 – 2024 sunt următoarele:

Cuantumul taxelor se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, la începutul fiecărui an de învăţământ, inclusiv numărul de tranşe în care se achită şi data limită a fiecărei tranşe. Depăşirea datei limită atrage perceperea de penalizări.

În scopul asigurării unor facilităţi, studenţii universităţii care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, frate/soră, părinte/copil), beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 10% aplicabilă unei singure tranşe. De această facilitate beneficiază şi  studenţii care frecventează cursurile la două programe de studiu/facultăţi în cadrul universităţii pe parcursul anului universitar.