CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERĂ (CCOC)

Obiectivul fundamentalal CCOC il constituie creşterea oportunităţii de angajare a absolvenţilor Universităţii ,, Nicolae Titulescu’’ pe piaţa muncii, vizand:
a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată  fi capabili să-şi planifice şi gestioneze în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi/ absolvenţi şi piaţa muncii;
d) creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite;

Beneficiarii activităţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
a) CCOC deserveşte studenţii Universităţii ,, Nicolae Titulescu “ din Bucureşti, indiferent de forma de învăţământ sau de programul de studiu frecventat;
b) CCOC oferă servicii de informare, orientare şi consiliere  elevilor din anii terminali de liceu, în baza parteneriatelor încheiate cu unităţile din învăţământul preuniversitar;
c) CCOC deserveşte absolvenţii de studii superioare din interiorul sau din afara Universităţii interesaţi de oferta de pregătire profesională pe tot parcursul vieţii;
d) CCOC deserveşte firmele, companiile şi instituţiile de profil (în domenii în care UNT pregăteşte specialişti).

Principalele activităţi desfaşurate de CCOC pentru realizarea misiunii sale:
a) informarea, orientarea si consilierea studenţilor UNTşi a elevilor din anii terminali de liceu
b) acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor
c) informarea si consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şiocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şiCadrul naţional al calificărilor
d) informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale si ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare:
    – elaborarea de materiale de prezentare a ofertelor pentru ciclurile de învăţământ superioare;
    – organizarea si desfăsurarea activităţilor de consiliere individuală si de grup pe probleme de managementul carierei;
    – consilierea studenţilor pentru dezvoltarea de planuri adecvate de carieră si de formare profesională, precum si consilierea studenţilor pentru a explora planuri de carieră alternative.
e) activităţi de tutoriat potrivit Procedurii privind desfăsurarea activităţilor de tutoriat.

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2021-2022

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2019-2020

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2018-2019

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2017-2018

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2016-2017

Descarcă Raportul de Activitate a CCOC: 2015-2016

Descarcă Programul activităţilor CCOC