Pentru pagina noua va rugam accesati:

CONSTANT– Conferinţa studenţească anuală “Nicolae Titulescu”, manifestare cu caracter internaţional, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea din Miskolc, Ungaria, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu” şi Editura Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, reprezintă o oportunitate pentru studenţi şi masteranzi de a elabora şi prezenta studii în domenii interdisciplinare (ştiinţe juridice, ştiinţe economice şi ştiinţe sociale şi administrative), de a se integra în societatea cunoaşterii, caracterizată, printre altele, de necesitatea existenţei unor manifestări ştiinţifice de profil.

Dintr-o altă perspectivă, CONSTANT constituie un motiv de consolidare a relaţiei fundamentale profesor-student, maestru-discipol, în jurul căreia se clădeşte mare parte a lumii universitare. Studentul are nevoie de cunoaşterea profesorului. În egală măsură, profesorul are nevoie (şi este dator) să ofere cunoaştere, să ghideze tânărul cercetător în studiul necesar întocmirii unei lucrări ştiinţifice.

Prin participarea la CONSTANT, urmare a procesului de recenzare efectuat de comitetul ştiinţific constituit, studenţii şi masteranzii înregistraţi vor avea posibilitatea de a publica studiile elaborate în CONSTANT-eBook, proceeding editat de Editura Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti. CONSTANT se va desfăşura în limba română şi limba engleză (textele expediate vor fi redactate în limba română şi abstractul studiului în limba română).