Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

  

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 1

Anul universitar 2021-2022, Reexaminare 1

Anul universitar 2021-2022, Reexaminare 2

Anul universitar 2021-2022, Semestrul 2

INVATAMANT CU FRECVENTA: Specializare acreditată prin HG 922 din 2008.

Are drept obiectiv pregătirea unor specialişti de înaltă calificare în domeniul administraţiei şi politicilor publice. Absolvenţii acestei specializări vor fi licenţiaţi în ştiinţe administrative, cu specializarea în administraţie publică.

Mai mult