ORAR

An universitar 2021 – 2022, semestrul II

Anul 1       Anul 2

Săptămâni seminar

Instructiuni de conectare pentru studentii noi

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1          Anul 2

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1        Anul 2

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1          Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

Misiunea programului de studii de masterat Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, specialişti în domeniul instituţiilor publice, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul sectorului public. Absolvenţii acestui program de master vor fi specialişti în domeniul managementului organizaţiilor publice, al resurselor umane din acest sector, buni coordonatori în sfera managementului şi marketingului serviciilor publice etc.

Programul de studii respectiv dezvoltă dimensiunea managerială, economică, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului României de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei, în general, şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ european.

Competenţele generale şi profesionale ale programului de studii de masterat Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice se concretizează prin aplicarea creativă a metodelor de învăţare bazate pe competenţe şi a tehnicilor de cercetare şi de rezolvare a problemelor, vizând următoaele direcţii:

 • elaborarea de studii şi rapoarte publicate sau aplicate profesional;
 • abilitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele în mod convingător;
 • abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale;
 • fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea activităţii din sectorul public;
 • fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor specifice serviciilor publice;
 • fundamentarea programelor de marketing public, strategiilor şi procedurilor necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor organizaţiilor publice;
 • participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor publice;
 • capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de administrator în instituţii publice;
 • abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul managementului schimbării etc.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de studii de masterat Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice:

 • instituţii publice specializate în diverse domenii;
 • organizaţii private care derulează activităţi vizând managementul şi tehnicile decizionale;
 • asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit, în slujba cetăţenilor;
 • societăţi de training şi consultanţă;
 • agenţi de promovare a imaginii instituţiei publice sau a serviciilor publice;
 • activităţi de cercetare în domeniul managementului strategic, managementului proiectelor cu finanţare europeană şi a managementului resurselor umane.

Mai mult