ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2

Săptămâni seminar

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2

REEXAMINĂRI
RESTANŢE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1: CULTURA SI COMUNICARE ORGANIZATIONALA:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: CULTURĂ ŞI ETICĂ ÎN AFACERILE PUBLICE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: FUNDAMENTELE ETICE ŞI PSIHO-SOCIOLOGICE ALE COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: LIMBA ENGLEZA:

– Lect. univ. dr. NEAGU Camelia

S1: MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE SI SOLUTII DE BUSINESS INTELLIGENCE:

S1: SERVICIILE PUBLICE NAŢIONALE:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

S1: STATISTICA SI MODELE ECONOMETRICE:

– Prof. univ. dr. JULA Nicoleta

S2: ADMINISTRAREA SI CONTROLUL FONDURILOR U.E. UTILIZATE IN INSTITUTIILE PUBLICE NATIONALE:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S2: CULTURA ANTREPRENORIALA:

– Prof. univ. dr. CORNESCU Viorel

S2: GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DESCENTRALIZATE:

– Conf. univ. dr STOICA Emilia

S2: LIMBA ENGLEZA:

– Lect. univ. dr. NEAGU Camelia

S2: MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE:

– Prof. univ. dr. STANCIU Sica

S2: STRATEGII SI POLITICI DE RESURSE UMANE IN SERVICIILE PUBLICE:

– Lect. univ. dr. RADU Emilia Carmen

S3: ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR EXERCITATA IN INSTITUTIILE PUBLICE ALE U.E.:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S3: DREPTUL AFACERILOR U.E.:

– Lect. univ. dr. VELICU Dan

S3: MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUTIILOR PUBLICE:

– Conf. univ. dr STOICA Emilia

S3: MEDIEREA CONFLICTELOR I:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S3: TEHNICI DE COMUNICARE SI NEGOCIERE IN AFACERILE PUBLICE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S4: MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE BUGETIZARE PE BAZA DE PROGRAME COMUNITARE SI NATIONALE:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII IN SECTORUL PUBLIC:

– Lect. univ. dr. RADU Liviu George

S4: MARKETINGUL SERVICIILOR PUBLICE:

– Prof. univ. dr. STANCIU Sica

S4: MEDIEREA CONFLICTELOR II:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S4: PRACTICĂ DE CERCETARE:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

S4: PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU FINANTARE U.E.:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

Programul de master „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice”  se organizează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative.          

            Programul de master „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice” este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor  de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei.

Mai mult