Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

 

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

Anul universitar 2022-2023

Reexaminare I

Reexaminare II

 

 

Anul universitar 2022-2023

Misiunea programului de studii de masterat Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, specialişti în domeniul instituţiilor publice, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul sectorului public. Absolvenţii acestui program de master vor fi specialişti în domeniul managementului organizaţiilor publice, al resurselor umane din acest sector, buni coordonatori în sfera managementului şi marketingului serviciilor publice etc.

Scurtă descriere a calificărilor vizate pe domeniu:

  1. Consilier dezvoltare locala si regionala(Cod COR: 242229)
  2. Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene (Cod COR: 242213)
  3. Expert Administratie Publica(Cod COR: 242202)

Programul de studii respectiv dezvoltă dimensiunea managerială, economică, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului României de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei, în general, şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ european.

Mai mult