ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2

Săptămâni seminar

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminare 1

Anul 1          Anul 2

Reexaminare 2

Anul 1          Anul 2

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1        Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1: CULTURA SI COMUNICARE ORGANIZATIONALA:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: CULTURĂ ŞI ETICĂ ÎN AFACERILE PUBLICE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: FUNDAMENTELE ETICE ŞI PSIHO-SOCIOLOGICE ALE COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S1: LIMBA ENGLEZA:

– Lect. univ. dr. NEAGU Camelia

S1: MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE SI SOLUTII DE BUSINESS INTELLIGENCE:

S1: SERVICIILE PUBLICE NAŢIONALE:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

S1: STATISTICA SI MODELE ECONOMETRICE:

– Prof. univ. dr. JULA Nicoleta

S2: ADMINISTRAREA SI CONTROLUL FONDURILOR U.E. UTILIZATE IN INSTITUTIILE PUBLICE NATIONALE:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S2: CULTURA ANTREPRENORIALA:

– Prof. univ. dr. CORNESCU Viorel

S2: GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DESCENTRALIZATE:

– Conf. univ. dr STOICA Emilia

S2: LIMBA ENGLEZA:

– Lect. univ. dr. NEAGU Camelia

S2: MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE:

– Prof. univ. dr. STANCIU Sica

S2: STRATEGII SI POLITICI DE RESURSE UMANE IN SERVICIILE PUBLICE:

– Lect. univ. dr. RADU Emilia Carmen

S3: ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR EXERCITATA IN INSTITUTIILE PUBLICE ALE U.E.:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S3: DREPTUL AFACERILOR U.E.:

– Lect. univ. dr. VELICU Dan

S3: MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUTIILOR PUBLICE:

– Conf. univ. dr STOICA Emilia

S3: MEDIEREA CONFLICTELOR I:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S3: TEHNICI DE COMUNICARE SI NEGOCIERE IN AFACERILE PUBLICE:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S4: MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE BUGETIZARE PE BAZA DE PROGRAME COMUNITARE SI NATIONALE:

– Prof. univ. dr. POPEANGA Petre

S4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII IN SECTORUL PUBLIC:

– Lect. univ. dr. RADU Liviu George

S4: MARKETINGUL SERVICIILOR PUBLICE:

– Prof. univ. dr. STANCIU Sica

S4: MEDIEREA CONFLICTELOR II:

– Conf. univ. dr. NEDELCU Elena

S4: PRACTICĂ DE CERCETARE:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

S4: PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU FINANTARE U.E.:

– Conf. univ. dr. BRAGARU Constantin

Misiunea programului de studii de masterat Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, specialişti în domeniul instituţiilor publice, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul sectorului public. Absolvenţii acestui program de master vor fi specialişti în domeniul managementului organizaţiilor publice, al resurselor umane din acest sector, buni coordonatori în sfera managementului şi marketingului serviciilor publice etc.

Programul de studii respectiv dezvoltă dimensiunea managerială, economică, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului României de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei, în general, şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ european.

Competenţele generale şi profesionale ale programului de studii de masterat Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice se concretizează prin aplicarea creativă a metodelor de învăţare bazate pe competenţe şi a tehnicilor de cercetare şi de rezolvare a problemelor, vizând următoaele direcţii:

 • elaborarea de studii şi rapoarte publicate sau aplicate profesional;
 • abilitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele în mod convingător;
 • abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale;
 • fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea activităţii din sectorul public;
 • fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor specifice serviciilor publice;
 • fundamentarea programelor de marketing public, strategiilor şi procedurilor necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor organizaţiilor publice;
 • participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor publice;
 • capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de administrator în instituţii publice;
 • abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul managementului schimbării etc.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de studii de masterat Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice:

 • instituţii publice specializate în diverse domenii;
 • organizaţii private care derulează activităţi vizând managementul şi tehnicile decizionale;
 • asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit, în slujba cetăţenilor;
 • societăţi de training şi consultanţă;
 • agenţi de promovare a imaginii instituţiei publice sau a serviciilor publice;
 • activităţi de cercetare în domeniul managementului strategic, managementului proiectelor cu finanţare europeană şi a managementului resurselor umane.

Mai mult